1 STYCZNIA

PIĄTEK, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

EWANGELIA - Łk 2, 16-21 (Nadano Mu imię Jezus)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione
o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

MEDYTACJA

Pasterze wyruszyli na polecenie aniołów, by odnaleźć dzieciątko Jezus... Każdy wierzący również jest zaproszony, by odnajdywać Jezusa w swoim życiu...

Pasterze odnaleźli Jezusa i opowiadali Maryi oraz Józefowi, co im się przytrafiło. Maryja zachowała to w sercu... Warto mieć w pamięci i rozważać sytuacje,
w których doświadczyło się obecności Boga...

Pasterze wrócili do swoich obowiązków i wielbili Boga za to, czego doświadczyli, co usłyszeli i zobaczyli... Życie duchowe nie polega na ciągłym doświadczaniu obecności Boga. Są też chwile codziennej rutyny i obowiązków...

Codzienna rutyna i obowiązki mogą także prowadzić do spotkania z Bogiem, a każde nasze spotkanie z Bogiem jest okazją do wielbienia, wychwalania Go
i dziękczynienia...

Istotne jest wypełnianie woli Boga. Ważne jest też dostrzeganie Bożego działania i uwielbianie Boga w tym działaniu oraz zachowywanie wszystkich tych spraw i rozważanie ich w swoim sercu. Tak postępowała Maryja, która powinna być dla nas wzorem...

Nie wystarczy być posłusznym Bogu. Trzeba Go dostrzegać i wielbić. Nie wystarczy posłuszeństwo Bogu i uwielbienie Go. Trzeba Go kontemplować. Dopiero połączenie tego wszystkiego czyni nas świętymi, czyli podobnymi do Maryi, a przede wszystkim do Jezusa...

Maryja dała Jezusowi życie i uczyła Go żyć, wychowując z pokorą i miłością. Uświadamia nam znaczenie błogosławieństwa, które stanowi dla nas modlitwę błagalną i wyznanie wiary. Wskazuje na Boga, który przychodzi, aby otoczyć nas swoją opieką, obdarować miłosierdziem i pokojem...

Każdy może dziś błogosławić, a więc życzyć innym dobra, oddawać ich w opiekę Najwyższego, słowami zaczerpniętymi z Bożej Księgi Życia. To jeden
z największych darów, jakie możemy ofiarować innemu człowiekowi, otwierając nad nim niebo...

...Maryjo, wypraszaj ufność w obliczu wielkiej niewiadomej, która jest przede mną... Proszę o dar Ducha Świętego, by pomagał mi w odkrywaniu Jezusa
w codzienności i wychwalaniu Go... Proszę o łaskę odczytywania codziennych wydarzeń w kontekście Boga...

 

 

 

Flag Counter