31 GRUDNIA

CZWARTEK, Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

EWANGELIA - J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem)

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy
nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

MEDYTACJA

Ludzkie słowo nie ma mocy, przeciwnie do Słowa Boga, który mówi i stwarza jednocześnie. Słowo Boga jest zarazem życiem i światłością, czyli źródłem wszelkiego życia na świecie, także naszego...

Słowo, które jest źródłem życia i światłości, stało się ciałem - człowiekiem, który nazywał się Jezus z Nazaretu. W Nim jest źródło życia i światłości, nowa nadzieja i nowy początek...

Każdy z nas jest stworzony na Jego podobieństwo. To znaczy, że jeśli tylko mamy w sobie Jego cząstkę, też możemy promieniować światłem i dawać życie innym...

Bóg stał się człowiekiem. Wszedł w nasze życie i stał się bezbronnym dzieckiem. Zamieszkał wśród nas i dzięki temu możemy doświadczać jego obecności, oddawać mu chwałę i nieustannie przyjmować Go w Eucharystii, w której Słowo wypełnia i ożywia naszą codzienność...

Kiedy Bóg daje nam swoje Słowo, to daje nam jednocześnie swoje Ciało, czyli swoje życie i swoją obecność. Bóg wie, że nie kolejnych obietnic nam potrzeba, ale nowego życia i je otrzymujemy, możemy je wziąć, jest w naszym zasięgu...

W łatwych i trudnym czasach jesteśmy w rękach Jezusa Chrystusa. Słowo, które jest od zawsze, w Którym jest życie i światłość. To wskazówka na przyszłość: żyć w ten sposób, aby On był najważniejszy, żyć Ewangelią i służbą innym, szczególnie tym najbardziej potrzebującym...

Apostoł Jan ostrzega uczniów przed fałszywymi nauczycielami i prorokami, określanymi przez niego mianem antychrystów. Zły duch jest bardzo podstępny, potrafi przybrać postać anioła światłości...

W zamęcie, wzbudzaniu w sercu ludzkim lęku, dokonuje się ucieczka od Chrystusa i prawdy głoszonej przez Kościół. Lekarstwem na to rozchwianie jest nieustanna obecność w Kościele Ducha Świętego, który pomaga rozeznawać natchnienia i znaki czasu...

Skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, łaska i prawda stają się naszym udziałem przez przyjęcie Słowa. Poprzez pełnię czasu, jaka nastała wraz z narodzeniem Chrystusa, czas zyskał swój punkt centralny. I nic nie da się już odwrócić...

Każda nasza myśl, wypowiedziane słowo lub podjęta decyzja, skutkują w przyszłości. Nie otrzymaliśmy życia na próbę. Będziemy żyć w wieczności, ale nigdy tak samo, jak wczoraj...

Należymy do Boga i ku Bogu zmierza nasze życie. Bóg jest Panem historii i czasu. Dzieje świata wyszły od Boga i dzieje świata ku Bogu zmierzają. Czas jest nam dany po to, byśmy umieli rozpoznać Słowo, obecność Boga w naszym życiu...

Musimy pamiętać, że Słowo-Jezus przyniosło światło wiary. To światło mówi nam, że każdy z nas swoim życiem zmierza ku Bogu. To Bóg jest Panem dziejów. Także naszych dziejów...

...Boże, dziękuję za to, co było i za to, co jest... Powierzam Ci nadchodzący czas... Spraw, bym mógł dawać życie i światło ludziom z mojego otoczenia... Proszę
o dar kontemplacji Słowa, aby czyniło mnie coraz bardziej podobnym do Jezusa...

 

 

 

Flag Counter