25 GRUDNIA

PIĄTEK, Uroczystość Narodzenia Pańskiego

EWANGELIA - J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem)

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

MEDYTACJA

Wszechmogący Bóg, który do końca ukochał ludzi, stał się jednym z nich.Chociaż dziś Bóg nie jest na świecie w swojej ludzkiej naturze, to nie oznacza, że jest Go mniej. Przeciwnie, Bóg jest obecny w każdej cząsteczce stworzonego świata, jest przy każdym człowieku. Bo kocha...

Bóg jest przy każdym człowieku, bo kocha. Narodził się wśród ubóstwa i prostoty, pewnie także pośród wielu pytań. I dziś jest blisko wszystkich maluczkich
i wykluczonych...

Jezus jest blisko każdego z nas. Jest blisko naszego życia takim, jakie ono jest. Nie lepszego i nie gorszego. Bóg jest Obecnością, która, nie oceniając, przyjmuje nas w pełni...

Bóg staje się człowiekiem. To dobra nowina, że On, Słowo stwarzające świat, dające życie, ratujące nas z ciemności, przyszedł dla wszystkich. Bez wyjątku...

Przesłanie Jana, to Ewangelia dojrzałego chrześcijanina. Światło, Woda, Życie, Pokarm, Prawda, Duch Święty... A to wszystko streszczone w otwierającym księgę hymnie. Nie po to, by zlekceważyć człowieczeństwo Jezusa, lecz by pójść dalej, zachwycić się i kontynuować spotkanie...

Nie sposób zachwycić się Bogiem, który stał się człowiekiem po to, by człowiek stał się Bogiem i powiedzieć w pewnym momencie: to już wszystko. Bo Ten, który nie ma początku ani końca, takim czyni nasze życie...

Idziemy więc dalej, dojrzewamy i piszemy, nie do końca pojmując i rozumiejąc, dalszy ciąg historii Tego, którego dotykały nasze ręce. Boga, który od chwili Wcielenia swojego Syna przebóstwia naszą słabą, ludzką naturę...

...Boże, jakże bardzo się cieszę, że Ty, moja nadzieja i droga, jesteś tak blisko mnie... Oddaję Tobie siebie tak, jak Ty oddałeś się mnie... Proszę o głęboką więź
z Jezusem, który rodzi się dla mnie...

 

 

Flag Counter