24 GRUDNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
Wigilia Bożego Narodzenia

EWANGELIA - Łk 1, 67-79 (Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce)

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki litości serdecznej naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

MEDYTACJA

Pieśń Magnificat oraz Pieśń Zachariasza są głosami ludzi, którzy oczekują na wypełnienie obietnicy... Nie rozpamiętujemy dzisiaj scen z życia Maryi i Józefa. Tajemnica Boga, jakiej będziemy świadkami, nie jest już ich sprawą, ale sprawą wszystkich ludzi...

Jezus jest nazwany Słońcem ludzkości, centrum świata, wypełnieniem sensu, oczekiwanym Mesjaszem i nadzieją, której znakiem jest narodzenie się Jana. Osobiste szczęście Zachariasza nie przesłania mu przeczucia, że niedługo wszyscy staną się świadkami czegoś naprawdę wielkiego...

"Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów" (Łk 1, 77). W tym wersie zawarta jest istota misji Jana Chrzciciela. Misja ta polega na służbie, której celem jest doprowadzenie człowieka do spotkania z Chrystusem...

Jan symbolicznie będzie udzielał chrztu nawrócenia, ale to Chrystus, jako jedyny, jest w stanie przejąć i odpuścić nasze grzechy, dzięki miłości jaką nas obdarza...

Tekst „Kantyku Zachariasza” jest codziennym elementem modlitwy brewiarzowej. Zachariasz przypomina, że Jezus przyszedł, aby dać nam życie, światło prawdy, ciepło miłości i pokój. Trzeba, dziś szczególnie mocno, abyśmy ich doświadczyli i dzielili się z innymi...

Możemy z Zachariaszem wielbić Boga, ale i mieć pewność, że każdy wschód przybliża nas do tego ostatniego Wschodu. Do ósmego dnia tygodnia. Gdy już nie będziemy żyli w mroku i cieniu śmierci. To czekanie nazywa się chrześcijańską nadzieją...

„Benedictus”, to hymn wdzięczności Zachariasza za dzieła zbawienia. To także hymn określający misję Jana Chrzciciela: ma prostować drogi dla Chrystusa, kierować kroki na drogi pokoju za Chrystusem... „Benedictus”, to także apel do osobistego dawania świadectwa...

Wigilia jest oczekiwaniem. Obietnicą, w której „nawiedza nas z wysoka Wschodzące Słońce” (Łk 1, 78). Nie dajmy sobie odebrać tego czasu. Nie uciekajmy również od trwania w napięciu. Mądre przeżywanie tego napięcia jest w stanie wyzwolić w nas wiele dobra...

...Boże, proszę Cię o otwartość na spotkanie z Tobą w Słowie, aktualnych wydarzeniach, w siostrach i braciach, i w moim wnętrzu... Proszę o głębokie przekonanie, że Jezus może mnie zbawić...

 

 

 

Flag Counter