23 GRUDNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 57-66 (Narodzenie Jana Chrzciciela)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”.
Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

MEDYTACJA

Narodzinom Jana towarzyszyły znaki świadczące o tym, że będzie kimś wyjątkowym. Dla swoich rodziców, będących w podeszłym wieku, stał się szczególnym darem Bożym, owocem łaski, gdyż patrząc po ludzku, jego narodziny były mało realne...

W poczuciu wdzięczności rodzice Jana wypełnili polecenie anioła o nadaniu mu imienia Jan i wychowali go do służby Bożej, aby przygotował nadejście Mesjasza. Narodziny, imię i powołanie ukształtowały jego tożsamość...

Każde nowe życie, każde dziecko, jest cudownym Bożym darem, a każdy człowiek kimś wyjątkowym dla Boga Ojca. Rodzice Jana nie mieli wątpliwości, kto jest źródłem ich obdarowania i potrafili okazać wdzięczność Bogu...

Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka często człowiek zachowuje się dziwnie i zaskakująco. Działanie Boga rzadko jest rozumiane przez człowieka. Prędzej zmieści się w sercu...

Bóg był z Janem Chrzcicielem... To, tak naprawdę, historia każdego z nas. Odkrycia tego, że nie jesteśmy kimś przypadkowym, a troskliwa ręka Boga jest
i nad nami...

Jan Chrzciciel, to szczególny patron czuwania adwentowego. Uczy nas otwarcia na przychodzącego Boga i wierności Bogu... „A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim” (Łk 1, 66)...

...Boże, dziękuję Ci za cud życia... Jezu, dziękuję Ci, że przywróciłeś mi Boże synostwo... Duchu Święty, dziękuję Ci, że wciąż na nowo uświęcasz mnie
i ożywiasz...

 

 

 

Flag Counter