21 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 39-45 (Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza)

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

MEDYTACJA

Maryja przyszła do Elżbiety zaraz po Zwiastowaniu. Spotkanie z krewną, która dzięki Duchowi Świętemu wie o Bożym macierzyństwie Maryi, sprawia, że fakt ten staje się publiczny...

Na przebieg spotkania Maryi i Elżbiety miały wpływ osoby, których nie było widać. To Duch Święty, Jezus i Jan Chrzciciel...

Elżbieta wydała głośny okrzyk, gdy zobaczyła Maryję... Najbardziej owocne i bliskie są te związki, w które angażujemy emocje, intelekt, ciało i ducha...

Modlitwa “Zdrowaś Maryjo”, to swoista szkoła wiary. Jakże ważne jest spotkanie w wierze. Takie bowiem było spotkanie Maryi i Elżbiety. To wiara nadaje sens naszemu życiu, uczy patrzenia na człowieka i świat. Uczy pokornego słuchania Boga...

...Boże, proszę o serce przepełnione tęsknotą za przychodzącym Jezusem...

 

 

 

Flag Counter