18 GRUDNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 1, 18-24 (Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida)

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami».
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

MEDYTACJA

Wszyscy mamy plany i marzenia. Codzienne życie jednakże nieustannie je weryfikuje. Często wydarzenia burzą nasze zamiary i może pojawić się myśl, że to nie tak miało być… Tak również było u świętego Józefa...

Józef poślubił niewiastę. Niezależnie od tego, jakie wiązał z Nią nadzieje, z pewnością nie mieściła się w nich nieślubna ciąża. Przez wieki podobna sytuacja jest przyczyną wielu tragedii...

Józef powziął postanowienie. Mimo, że mógł być głęboko zraniony, dbał również o dobro Maryi. Interpretował fakty zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ostatecznie jednak okazało się, że nie jest poszkodowany, lecz obdarowany, a nawet wybrany...

Józef posłuchał tego, co powiedział do niego anioł Pański. Uwierzył, że Bóg podarował mu dobro, a nie zło. Został nagrodzony za wierność Bogu stałą Jego obecnością we własnym domu...

Bóg powołał Józefa do wielkiego dzieła w historii zbawienia. Był człowiekiem wiernym i wytrwałym, który w chwilach trudnych i niezrozumiałych nie poddawał się, lecz szukał rozwiązania...

Józef nie rozumiał tego, co się dzieje. Nie wiedział, co przyniesie przyszłość. Jednak niepotrzebnie się przejmował, bo przecież Bóg ma wszystko pod swoją opieką...

Człowiek oddany Bogu i wierny swojemu powołaniu nie musi wybiegać myślami w przyszłość, ponieważ nad wszystkim czuwa Stwórca tego świata. Najważniejsze, to żyć chwilą obecną, godziną, która właśnie jest nam dana...

Bóg potrafi to, co według nas jest niemożliwe. Nie tylko w sprawie Józefa. Niemożliwe jest przecież powołanie do istnienia czegoś z niczego, chodzenie po wodzie, uciszanie burzy, zamiana wody w wino, leczenie słowem i wskrzeszanie zmarłych... On może wszystko...

Niezwykle potrzebny jest nam znak Dziewicy, Która pocznie i porodzi Syna. Bez tego znaku trudno nam zrozumieć tajemnicę odkupienia...

Duchowość chrześcijańska zawsze widziała razem trzy znaki: Crux (Krzyż), Hostię (Hostia) i Virgo (Dziewica). To jest program chrześcijańskiego życia...

...Boże, proszę Cię, bym umiał przyjmować Twoją wolę w moim życiu... Bym umiał dostrzegać w każdym wydarzeniu szansę, a nie zagrożenie... Proszę
o głęboką wrażliwość na Twoją obecność w mojej codzienności...

 

 

 

Flag Counter