10 GRUDNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej

EWANGELIA - Mt 11, 11-15 (Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela)

Jezus powiedział do tłumów:
«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha».

MEDYTACJA

Jan to radykalny człowiek, który ma odwagę mówić prawdę. Jest autentyczny i konsekwentny w realizacji swojej misji: przygotowuje ludzi do zrozumienia nauki Jezusa...

Misją życiową Jana Chrzciciela było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza – Chrystusa. Jan Chrzciciel poświęcił całe życie temu zadaniu i był gotów ponieść śmierć, by pozostać wiernym swojemu powołaniu...

Ludzie, którzy znali Jana, są zaproszeni, by pójść za Jezusem. To wymaga stawania się świętymi, czyli autentycznymi, prawdziwymi, wolnymi, takimi, jakich stworzył ich Bóg, a nie pełnymi lęku, biernymi, zamkniętymi i zniewolonymi, takimi, jakich uczyniło ich życie...

Ludzie, którzy zakosztowali miłości Boga, są pełni pasji, dystansu do samych siebie i radośni, mimo życiowego trudu. Doświadczyli bycia umiłowanymi
i z miłości uczynili sens swojego życia...

Jeżeli pragniemy zbawienia, dostąpienia chwały królestwa niebieskiego, to musimy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem walczyć o ten cel. Nasze życie jest nieustanną walką, podczas której nieustannie dokonujemy wyborów między dobrem a złem...

Walcząc o naszą świętość, pamiętajmy, że naszą siłą jest Jezus Chrystus. Gdy powierzymy się bezgranicznie Bogu, możemy być pewni zwycięstwa...

Greckie słowo "biastai" oznacza „gwałtowników”, ale i ludzi „zdeterminowanych w osiąganiu celu”. To słowo jest pytaniem o cel naszego życia. O to, czy Bóg jest dla nas najważniejszy, czy zmagamy się z wiernością Ewangelii. Nie chodzi o deklaracje, a o nasze życie...

Bóg oferuje nam pomoc. On nie działa zgodnie z zasadą: „coś za coś”. Nie udaje życzliwego, by potem wypomnieć nam naszą małość. Można Mu ufać. Musimy tylko chcieć przyjąć tę pomoc...

Jan Chrzciciel to szczególny patron czuwania. Jego wierność Bogu, Prawu Bożemu, jest istotną katechezą. Jezus mówi, że ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże. W sprawach Bożych musimy być gorliwi. Mocni i gorący w wierności Bogu...

Boże, dziękuję za dar modlitwy... Dziękuję za Twoje słowo... Spraw, bym mógł odpowiedzieć na to słowo swoim życiem... Proszę o życie oddane Tobie i misji dla Ciebie...

 

 

 

Flag Counter