4 GRUDNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła
albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Mt 9, 27-31 (Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa)

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida».
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie».
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech się wam stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

MEDYTACJA

Niewidomi wiedzieli, czego najbardziej w życiu potrzebują i wiedzieli, kto może im pomóc. Rozpoznali Jezusa i powiedzieli o swojej niesprawności...

Niewidomi byli pewni tego, co Jezus może uczynić. Wierzyli w Jego moc uzdrawiania. Zaufali Mu i doświadczyli wielkiej łaski...

Jezus nakazał uzdrowionym, by nie rozpowiadali o tym, aby Jego misja nie została źle odebrana. Dla uzdrowionych niewidomych było to jednak tak wielkie doznanie, że natychmiast wszystko rozpowiedzieli...

Uzdrowieni niewidomi, to obraz uczniów, którzy przejrzeli i wychodzą do świata, aby głosić Dobrą Nowinę...

Każdego z nas może dotknąć duchowa ślepota. Pamiętajmy jednak, że Bóg nie skąpi nam łask potrzebnych w dziele przemiany naszego życia...

Dojrzewanie duchowe polega na tym, by coraz większe przestrzenie naszego wewnętrznego i zewnętrznego życia rozświetlały się światłem Dobrej Nowiny. Wiara jest światłem niosącym uzdrowienie. W tym świetle wyraźniej dostrzegamy Boga i siebie...

Wiara kształtuje nasze życie, bo wpływa istotnie na nasze codzienne decyzje. Dlatego wielkie znaczenie ma to, w co wierzymy i komu wierzymy. To jest niezwykle ważne pytanie: kto jest naszym bogiem? Czy Bóg objawiony przez Chrystusa?...

Niestety, łatwo jest mieć innego boga, nawet wtedy, gdy chodzi się do kościoła i odmawia „Ojcze nasz”. Łatwo jest źle wierzyć w prawdziwego Boga, a źle wierzymy wtedy, gdy Bóg nie jest naszym Panem i Przyjacielem, ale zwykłym pomocnikiem lub tyranem...

Bóg daje łaskę uzdrowienia, nie tylko cielesnego, ale i duchowego tym, którzy oczekują jej w pokorze oraz pragną całym sercem...

Jeśli, dzięki łasce uzdrowienia, rozpoznamy swoją nędzę i odważnie przyjdziemy z nią do Miłosiernego Boga, On sprawi, że odkrywanie jej nie będzie nas zasmucać, ale będzie źródłem radości...

Dopiero odkrywanie swojej grzeszności pozwoli nam zobaczyć ogrom Jego Miłości, który taką nędzę ukochał. Był gotów przyjść na świat i umrzeć za każdego
z nas...

Jezus mówi o mocy wiary. Mocna wiara jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Potrzebujemy jej, aby móc widzieć. Wiara jest mocą dla naszego życia...

„Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów” (św. Jan Paweł II)...

Wiara daje nam moc, która pozwala pokonać wszelkie przeszkody i sprawia, że możemy być blisko Jezusa. Wiara daje światło i przejrzenie...

Jezu, pomagaj mi, abym mógł być szczery, prosty i konsekwentny w podejmowanych decyzjach... Proszę o serce cierpliwe i wytrwałe w wierze, zdolne przeczuć Twój dotyk...

 

 

 

Flag Counter