1 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 10, 21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

MEDYTACJA

Siedemdziesięciu dwóch uczniów wróciło do Jezusa i dzielili się radością z owoców swojej misji. Jezus cieszył się na widok uczniów i wysławiał Ojca za Jego upodobania. To one były dla Jezusa źródłem największej radości...

Ojciec upodobał sobie ludzi prostego serca i im objawia swoje tajemnice. Takie serca mieli uczniowie Jezusa. Byli ufni i otwarci na słuchanie Jezusa. To prostota i otwartość serca okazały się kluczem do Bożych tajemnic, a nie chłodny ludzki rozum...

Objawienie Boga w Chrystusie jest łaską i radością dla uczniów oraz tych, do których ich posyła. Za tym tęsknili i o tym mówili prorocy. Jest to też możliwość
i ogromny dar. Jezus chce, aby uczniowie zechcieli to objawienie przyjąć i docenić...

Powinniśmy radować się z Chrystusem w Duchu Świętym, którego nam posłał, bo należymy do tych, którzy mają dostęp do Bożego Objawienia. To Objawienie jest nam przekazane na kartach Ewangelii przez Syna Bożego, którego Bóg Ojciec posłał na ziemię, by nas odkupić...

Jezus mówiąc o mądrych i roztropnych ma na myśli ludzi, którzy się za takich uważają przede wszystkim z racji swego wykształcenia. Wykształcenie samo
w sobie nie przeszkadza być „prostaczkiem”, czyli człowiekiem podobnym do dziecka w swej prostocie i otwarciu na świat...

Dziecięca prostota jest swoistą inteligencją i tak zwanym szóstym zmysłem, który pomaga poznawać sprawy duchowe. Przekonanie o własnej wielkości
i wysokim poziomie intelektualnym stępia zdolność duchowego poznania. Prostota bowiem współbrzmi tylko z Miłością...

Osoby mądre i roztropne często nie są otwarte na nowości, bo zakładają, że wiedzą lepiej niż inni. Nie są w stanie przyjąć prawdy i nowości Ewangelii. Warto więc mieć umysł świeży, elastyczny, kreatywny i otwarty na Jezusa...

Dzisiejsza Ewangelia, to wielka szkoła pokory i prostoty. Tylko ludzie pokorni sercem mogą bowiem zrozumieć to, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu...

Tylko pokora i prostota serca pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć dzieła Boże w naszym życiu. Tylko w pokorze serca możemy zrozumieć miłość Bożą
i obecność Boga w naszym życiu i w naszej codzienności...

„Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą” (Tomasz a Kempis)...

„Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością, miłuje pokornego i pociesza, pochyla się nad pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem przemienia jego poniżenie w chwałę. Pokornemu odsłania swoje tajemnice, łagodnie przyciąga go do siebie i zaprasza" (Tomasz a Kempis)...

"Pokorny nie traci spokoju, gdy dotknie go zniewaga, bo ma oparcie w Bogu, a nie w świecie. Pamiętaj, nie udoskonaliłeś się jeszcze ani trochę, jeżeli nie sądzisz, że jesteś najmniejszy ze wszystkich” (Tomasz a Kempis)...

Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do bycia Twoim uczniem, że mogę Cię słuchać i radować się Twoją obecnością... Proszę Cię o serce proste
i rozradowane w Bogu...

 

 

 

Flag Counter