22 LISTOPADA

NIEDZIELA, XXXIV Niedziela zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

EWANGELIA - Mt 25, 31–46 (Chrystus będzie sądził z uczynków miłości)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.
Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«.
Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

MEDYTACJA

Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Jezus wkrótce powróci na ziemię. My również, podczas każdej Mszy świętej, deklarujemy oczekiwanie na powtórne Jego przyjście. Wyrażamy tym samym nadzieję zbawienia. Wcześniej jednak odbędzie się Sąd…

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że po śmierci czeka nas Sąd Boży, po którym wejdziemy do nieba albo zostaniemy potępieni na wieki, a pod wieczór życia sądzeni będziemy z miłości...

Nikt nie wie, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie. Ale zanim to się stanie, Jezus przychodzi do każdego z nas w drugim człowieku – ubogim, chorym, spragnionym miłości, głodnym uwagi, uwięzionym w bezradności, obcym w swej inności…

Jesteśmy przeznaczeni do królowania razem z Jezusem. A On, Król Wszechświata, litował się nad ludźmi, karmił ich, umywał nogi, pozwolił się ubiczować
i oddał swoje życie na krzyżu. My również możemy stawać się takimi miłosiernymi królami poprzez poznawanie Go i naśladowanie...

Jezus przypomina, że w chrześcijaństwie chodzi o praktykę życia Ewangelią, za którą będziemy odpowiadali, a nie o nawet najbardziej święte deklaracje... Wiara nie może być tylko pustą deklaracją. Muszą iść za nią dobre czyny...

Bywamy niemiłosierni wobec tych, którzy upadli. Słusznie dźwigają na swoich barkach ciężar kary, ale nie przestali być ludźmi. Dobre słowo, którym możemy ich obdarzyć, nie jest równoznaczne z akceptacją ich grzechu...

Dobre słowo dla tego, który upadł, to podniesienie człowieka, by nie zaczął przeklinać wszystkiego i wszystkich, by przemieniło się jego serce...

Boże spraw, by po sposobie mojego życia, miłowaniu, przebaczeniu, szacunku, wprowadzaniu pokoju i jedności, praktycznej pomocy potrzebującym, można było rozpoznać moje chrześcijaństwo...

Jezu, daj mi serce wrażliwe, pełne miłości miłosiernej i zdolne do ofiarnej miłości... Spraw, abym nie zaprzepaścił okazji do czynienia dobra... Daj mi serce radośnie oczekujące na spotkanie z Tobą twarzą w twarz...

 

 

 

Flag Counter