20 LISTOPADA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

EWANGELIA - Łk 19, 45-48 (Jezus wypędza przekupniów ze świątyni)

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście
z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

MEDYTACJA

"Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców»" (Łk 19, 46)...

Jezus zareagował gwałtownie. Jego reakcja była mocna, ale słuszna. Jednak arcykapłani i przywódcy ludu nie chcieli uznać, że Jezus miał rację. Dla nich to był jeszcze jeden argument, aby pozbawić Go życia...

Świątynia, to nie tylko miejsce poświęcone Bogu. To również szczególne miejsce, gdzie możemy zatrzymać się. Tam można wyciszyć się i porozmawiać
z Bogiem...

Sprzedawcy odbierali przybyłym do świątyni błogosławiony czas wyciszenia. A przebywanie z Bogiem w ciszy i skupieniu nasyca serce człowieka...

Relacje świątyni, Kościoła, z polityką i pieniędzmi, nie są łatwe. Władza i chęć posiadania, a nie Bóg, mogą stać się celem życia dla ludzi Kościoła. Powinniśmy skoncentrować się na służbie na rzecz Boga, a przez to drugiego człowieka...

Świątynia jest miejscem spotkania z Bogiem i braćmi. To powinno wydawać się oczywiste, ale nie zawsze tak jest... Budynek świątyni ma nam przypominać
o zachowaniu świętości naszej żywej świątyni, którą my jesteśmy...

Obecność w domu modlitwy domaga się oczyszczania naszej pobożności z wszelkich naleciałości fałszu i bałwochwalstwa, a wyjście zakłada powrót do codzienności, ale po spotkaniu, które ma zaowocować przemianą i nawróceniem...

Moje serce jest świątynią, gdzie przebywa Bóg... Pragnę, aby to serce było czyste, aby w nim nie było nic, co może zasłaniać mi Jezusa...

Jezu, oczyszczaj moje serce ze złych skłonności i uprzedzeń... Niechaj moje serce będzie miłym mieszkaniem dla Ciebie... Proszę o pragnienie wewnętrznego oczyszczenia i otwarcia się na Twoje słowo...

 

 

 

Flag Counter