14 LISTOPADA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

EWANGELIA - Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał
i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem.
Przez pewien czas nie chciał.
Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

MEDYTACJA

Jezus głosząc Ewangelię i przybliżając rzeczywistość królestwa niebieskiego, posługiwał się przypowieściami. Jednak pomimo uproszczeń i wizualizacji nie zawsze jest łatwo zrozumieć Jezusa...

Jezus opowiada przypowieść, by namówić uczniów na przyjęcie postawy ufności na modlitwie. Modlitwa to spotkanie dwóch osób. Jest jak wyciągnięcie otwartych i pustych dłoni, bez ponagleń, roszczeń i w konsekwencji bez rozczarowania...

Jezus podkreśla wierność Boga wobec swoich dzieci. Miłość do ludzi jest gwarancją wysłuchania naszych modlitw, pragnień i lęków. Jednak nie zawsze czujemy się wysłuchani. Właśnie dlatego Duch Święty obdarza nas łaską wiary...

Zapominamy, że On działa tam, gdzie mrok. Kładzie rękę na ramieniu tego, który w największej samotności trwa przy Nim. Pokazuje piękno świata i innego człowieka, nawet wtedy, gdy my nie dajemy im szans...

Wiara w Boga nie polega na uznaniu istnienia Boga. Istnienie Boga uznaje także szatan. Wiara, to przekonanie o mocy Boga i o Jego miłości, wyrażającej się troską o nas, o tym, że On weźmie nas w obronę. Gdy zagrożone jest nasze życie wieczne, Bóg nie będzie zwlekał z pomocą...

W modlitwie osobistej nie liczą się piękne i wzniosłe słowa, pobożne natchnienia lub porywające uczucia. Najskuteczniejsza jest ta modlitwa, gdy mamy wrażenie zderzania się z murem. Ważne, by nie przestać uderzać i być gotowy przyjąć to, co niespodziewane...

Zanim zaczniemy przyjmować braci przybywających z daleka, warto zacząć od tych, których mamy obok...

Boże, proszę o silną wiarę w Ciebie, który troszczysz się o mnie... Proszę o dar wytrwałej modlitwy...

 

 

 

Flag Counter