13 LISTOPADA

PIĄTEK, Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

EWANGELIA - Łk 17, 26-37 (Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?»
On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

MEDYTACJA

Jezus daje wskazówki uczniom, by byli wyczuleni na znaki i wydarzenia. Aby byli również uważni na ludzi, którzy będą przy nich. Dotyczy to wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa w kolejnych pokoleniach...

Każdy chrześcijanin jest zaproszony do wierności Bogu i czujności w każdej sytuacji. Nie znamy bowiem dnia ani godziny, kiedy przyjdzie nam zdać sprawę ze swojego życia...

Ci, którzy trwają przy Bogu bez względu na okoliczności, nie muszą się niczego obawiać. Przyjaźń z Jezusem jest gwarancją bezpieczeństwa na chwile trudne
i niespodziewane...

Bóg objawia się nam przez wydarzenia codzienności. Nie przerażajmy się przyszłością, ale bądźmy otwarci na to, co przygotował Bóg, tu i teraz...

Logika Boża jest zupełnie inna niż ludzka. Często cenne dla Boga jest to, co nic nie warte dla ludzi. Święci to ci, którzy żyjąc w świecie myślą, pragną
i wartościują po Bożemu...

Jezus mówi kto pójdzie do Nieba: ci, którzy nie starają się za wszelką cenę zachować tego obecnego, ziemskiego życia. Otrzymujemy więc kolejne ponaglenie, abyśmy uczyli się tracić życie dla innych...

W dniu ostatecznym, w chwili śmierci, nie powinniśmy oglądać się wstecz. Oglądanie się wstecz na ogół nas zabija. Najważniejsze jest, aby Jezus, kiedy po nas przyjdzie, zastał nas na traceniu własnego, obecnego życia dla innych. A przyjdzie, raczej niespodziewanie...

Bóg ma nas zaskoczyć swoim przyjściem na końcu świata. Jednak zaskakuje nas też codziennymi przyjściami...

Wiemy, że Bóg przychodzi w sakramentach, choć nie zawsze to zauważamy. Przychodzi w przyrodzie, na wiele sposobów. Przychodzi też w innym człowieku, szczególnie tym potarganym przez ludzi i życie. Otwórzmy więc oczy...

Jezu, przyglądam się dzisiaj swojej relacji z Tobą... Wiem, że tylko ona da mi właściwą perspektywę i cel życia...

Jezu, nie zabierasz mi prawa do przyjemności i wygody. Sugerujesz tylko, żeby się do nich zbytnio nie przywiązywać... Zastanawiam się, co mogę zrobić dziś, by w sposób szczególny dać wyraz pragnieniu, by być blisko Ciebie...

Boże, spraw bym dostrzegał Twoją obecność w tym, co mi się przydarza... Proszę o doświadczenie bliskości z Jezusem, o głęboką radość z Jego życia
i z przyjścia...

 

 

 

 

Flag Counter