12 LISTOPADA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Łk 17, 20-25 (Królestwo Boże jest wśród nas)

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

MEDYTACJA

"Powiedzą wam: 'Oto tam' lub: 'Oto tu'. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi!" (Łk 17, 23)...

Zabiegani, zajęci wieloma sprawami, szukamy jednoznacznych instrukcji, bo nie mamy czasu na refleksję... Jezus pokazuje, że królestwo Boże, to nie punkt zbiórki przed ewakuacją, ale rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni...

Jezus, przychodząc na świat, przyniósł nam królestwo Boże. Atrybuty Jego królowania różnią się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Bez wpatrywania się w Jezusa trudno je rozpoznać...

Uczeń to ten, który przyjął Jezusa jako jedynego Pana, Zbawiciela i autorytet, a więc już żyje w królestwie Bożym i powinien być odporny na zło ze strony świata. Ale Jezus zna ludzką kondycję, więc uprzedza uczniów, przygotowuje ich na pustkę i strach po Jego śmierci...

Spokojne życie usypia czujność serca, dopiero kryzysy weryfikują zaufanie do Boga...

Jezus, mówiąc o swoim powrocie, podkreśla, że nie przegapimy tego czasu, bo będzie oczywisty jak błyskawica. Nie musimy tracić energii na wypatrywanie końca świata. Niechaj nasze życie pociąga innych radością, pokojem i obfitością...

Jezus doradza spokój i opanowanie. Szczególnie w przypadku proroctwa i duchowych niezwykłości. To podstawa chrześcijańskiego podejścia. Do rozeznawania duchowego potrzebny jest czas i cierpliwość. W życiu duchowym nie należy działać pochopnie...

Ciągle oczekujemy spektakularnych wydarzeń. Tymczasem jesteśmy już w środku największych i najwspanialszych wydarzeń: królestwo Boże rozszerza się
i ogarnia świat. Dzieje się to spokojnie, powoli i może dlatego niedostrzegalnie...

Aby coś było ważne, nie musi być głośne. Tymczasem dla nas określenie, że coś jest „głośne” stało się synonimem słowa „ważne”. No i znowu Jezus musi korygować nasze myślenie, abyśmy nie przegapili tego, co jest najważniejsze, abyśmy nie byli zagłuszeni...

Królestwo Boże nie jest rzeczywistością, która na nas "czeka tylko po śmierci. To nie tak. Im bardziej, jako chrześcijanie, żyjemy Bogiem i Ewangelią, tym bardziej to królestwo może się dziać i wśród nas na ziemi. Spróbujmy" (ks. Jacek Salij)...

Mógł nakazać... Prosił w imię miłości... Miłość prosi o zgodę, aby czyn nie był z przymusu, ale z dobrej woli...

Często musimy wybierać między tym, co przynosi korzyść, a wiarygodnością. Mogąc, ale nic nie musząc. Pozostając „w Panu”. To oni, wybierający wiarygodność, są znakiem królestwa Bożego pośród nas...

Boże, proszę o łaskę przyjęcia sercem Twoich słów, abym już teraz zaznał pokoju królestwa Bożego... Proszę o serce czyste i gotowe na przyjście Jezusa...

 

 

 

Flag Counter