11 LISTOPADA

ŚRODA, Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

EWANGELIA - Łk 17, 11-19 (Niewdzięczność uzdrowionych z trądu)

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali:
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

MEDYTACJA

Bóg jest dawcą życia i wszelkiej łaski. Wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. Jest Jego darem. A jednak, na dziesięciu ludzi wołających o uzdrowienie, tylko jeden zdobył się na wdzięczność wobec Boga...

Brak wdzięczności jest wielkim przewinieniem. Nieokazywanie wdzięczności jest niebezpieczne dla życia duchowego. Z taką postawą można tworzyć sobie iluzję samowystarczalności, nie liczyć się z Bogiem, a w trudnych chwilach skazywać się na samotność...

Bóg ma swój styl, działa dyskretne, nie narzucając się, jest pełen łagodności i szacunku do ludzkiej wolności. Dlatego często przychodzi jak niezauważalny przechodzień. W taki sposób Bóg uzdrawia naszą duszę i ciało...

Choć Bóg potrafi cudownie natychmiast uzdrawiać, to najczęściej uzdrowienie jest procesem. Ten proces wymaga współpracy człowieka z Bogiem, czyli trwania na modlitwie zawierzenia...

W uzdrowieniu istotną wartość mają także modlitwa o uzdrowienie lub sakrament chorych przyjmowane z wiarą, bez presji na Boga, aby natychmiast, spektakularnie i zewnętrznie zadział. On wie, kiedy i jak, dać łaskę. Naszym zadaniem jest całkowicie zdać się na Jego Miłosierdzie...

Jezus uczula nas na sprawę wdzięczności, ponieważ człowiek bardzo dużo zyskuje, kiedy dziękuje. Dziękowanie wzmacnia nas i buduje. Dziękowanie czyni nas lepszymi...

Nie umieć dziękować, to tak, jak nie umieć czytać i pisać. Można bez tego żyć, ale życie jest o wiele trudniejsze. Dlatego powinniśmy uczyć się bycia wdzięcznymi...

Jeśli nie będziemy umieli dziękować, będziemy mieli trudności z porozumiewaniem się z innymi, nie zbudujemy dobrych relacji z Bogiem i z ludźmi. W efekcie pozostaniemy w samotni...

To ważne, aby patrzeć na świat z odpowiedniej perspektywy. To, co mamy, co osiągnęliśmy, to kim jesteśmy, kogo mamy wśród najbliższych nam osób, zawdzięczamy Bogu i naszej współpracy z Nim. To istotny powód do wdzięczności...

Jezus pochwalił uzdrowionego, który wrócił... Boże, proszę Cię, bym umiał okazać Ci wdzięczność za wszelkie łaski, jakich doświadczam... Proszę o serce wrażliwe na obdarowanie i łaskę trwania w postawie wdzięczności...

 

 

 

Flag Counter