10 LISTOPADA

WTOREK, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 17, 7-10 (Słudzy nieużyteczni jesteśmy)

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».

MEDYTACJA

"Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono (...) słudzy nieużyteczni jesteśmy" (Łk 17, 10)...

Często widzimy swoją wartość w tym, co robimy lub jaką rolę pełnimy. Jednak o taką wartość trzeba stale walczyć...

Sługa nieużyteczny wie, że swojej wartości nie musi tworzyć ani jej zdobywać. Ona jest niezależna od czynów, bo wynika z ukochania...

Pokora polega na widzeniu przede wszystkim swojego ukochania, a dopiero potem dokonań i funkcji. Jesteśmy upragnieni nie przez to, co robimy, ale przez to, kim jesteśmy dla Boga...

Dystans wobec swoich dokonań i funkcji nie przychodzi od razu. Wymaga doświadczenia ukochania, które umożliwia beztroskę, bezbronność i bezpieczeństwo, czyli życie tym, co jest...

Życie chrześcijańskie ma opierać się na służbie. Poprzez chrzest każdy chrześcijanin jest powołany do służby Bogu i bliźniemu. Ten, który nie rozwija w sobie tego daru, staje się człowiekiem pozbawionym duchowej siły...

Jezus przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Postawa Jezusa stanowi dla nas wzór służby jako zobowiązania na całe życie. Nie ma tutaj miejsca na odpoczynek, wakacje i rezygnację...

Jesteśmy powołani do służby życia w Chrystusie. Naszym zadaniem jest przekazywanie prawdy o Zbawicielu i Jego nauce wszystkim ludziom, których Bóg stawia na naszej drodze...

Najpierw miłość. Wszystko od niej się zaczyna. W przypadku człowieka, miłość to przyjęcie daru – Jezusa Chrystusa. On jest łaską Boga. Miłością Ojca, pragnącego bliskości człowieka i jego szczęścia (ks. Włodzimierz Lewandowski)...

Najpierw jest miłość, potem nauka. Nigdy na odwrót. Kto nie zafascynował się miłością, nauka będzie mu ciążyć. Kto miłości doświadczył, nawet bycie sługą nieużytecznym go nie przytłoczy (ks. Włodzimierz Lewandowski)...

Miłości nie wystarczą czyny. Ożywia ją pragnienie. Żeby już dziś… Choćby za chwilę… Objawiła się chwała „wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (ks. Włodzimierz Lewandowski)...

Boże, pomóż mi odkryć moją wartość, której żaden plus niczego nie dodaje, a minus nie ujmuje... Proszę Cię o postawę służby pełnej miłości i poświęcenia...

 

 

 

Flag Counter