8 LISTOPADA

NIEDZIELA, XXXII Niedziela Zwykła

EWANGELIA - Mt 25, 1–13 (Przypowieść o dziesięciu pannach)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«.
Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

MEDYTACJA

Nasza droga do królestwa niebieskiego jest trudna i pełna przeszkód. Często absorbują nas własne sprawy, a o sprawach Bożych zapominamy. Coś innego jest dla nas ważniejsze. Nie zastanawiamy się nad tym, z czym staniemy przed Panem, gdy nas zaprosi…

Panny roztropne rozumiały, że czas oczekiwania może być długi. Wzięły oliwę na zapas, bo gdy przyjdzie Oblubieniec, one muszą być przygotowane...

Wiara jest łaską, o którą trzeba zabiegać przez całe życie. Roztropne panny były uważne i zabiegały o relację z Oblubieńcem, dając nam przykład mądrej czujności...

Chrześcijanin ma za zadanie ciągle trwać w łasce uświęcającej. Taka postawa jest gotowością na spotkanie z Bogiem. Dbanie o czyste serce, wypełnione przyjaźnią z Bogiem, dokonuje się w codziennej modlitwie oraz w systematycznym przystępowaniu do sakramentu pokuty...

Oliwą, o której mówi Jezus, jest miłość do Boga. Na przykładzie nieroztropnych panien widzimy, że nieodpowiedzialne jest odkładanie priorytetów na ostatnią chwilę, gdyż można nie zdążyć...

Bóg przychodzi zaskakująco, na różne sposoby, bywa że o nietypowych porach dnia i nocy. Bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z Nim. Jedynie On jest gwarancją prawdziwego pokoju i szczęścia...

Panna roztropna niesie to, co rankiem znalazła u swych drzwi. Panna nieroztropna biegnie do sklepu. A wystarczyło w nocy rozmyślać, wstać o świcie
i otworzyć drzwi...

Boże, tak często zapominam o bliźnich, a Ty zawsze pamiętasz o wszystkich… Wciąż otrzymuję od Ciebie dary, choć zazwyczaj wdzięczność odkładam na potem... Oczyść mnie, Panie, z egoizmu, obdarz łaską wiary i poślij tam, gdzie mogę się przydać...

Proszę o łaskę nieustannej gotowości na przyjście Jezusa...

 

 

 

Flag Counter