7 LISTOPADA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

EWANGELIA - Łk 16, 9-15 (Nie można służyć Bogu i mamonie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc
w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie».
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych».

MEDYTACJA

"Trzeba więc, aby ci, (...) którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali" (1 Kor 7, 30-31)...

Jezus porusza temat pieniędzy ze względu na ludzi, którzy mogą być od nich uzależnieni. Zachęca, aby tak używać rzeczy materialnych, by pozyskiwać przyjaciół i otwierać sobie bramy wieczności...

Jezus przekonuje, że warto być wiernym nawet w małych sprawach. Przestrzega przed tym, by nie dać się zawłaszczyć rzeczom i układom, ale jednoznacznie opowiadać się za służbą Bogu...

Zwracanie uwagi na małe rzeczy buduje świętość. Dostrzeżone zaniedbywanie niewielkich obowiązków może być szansą, aby się poprawić. Natomiast wierność w drobnych rzeczach przygotowuje do większych zadań...

Pieniądze mogą służyć jako środek do budowania relacji, ale nie powinny być celem samym w sobie. Bóg wzywa do wyboru pomiędzy Nim a każdą mamoną...

Greckie słowo "mamona" nie oznacza jedynie słowa "pieniądz", ale oznacza także "bogactwo" różnego rodzaju, np. rodzinę, przyjaciół, talenty, chęć rozwoju, czas, wrażliwość… Dobrze, że je mamy...

Jeśli działania mają początek i cel w Bogu-Miłości, wtedy serce może być wolne od szkodliwych, nieuporządkowanych przywiązań, spokojne i hojne.
W przeciwnym razie człowiek żyje miotany pożądliwościami...

Jako Kościół nie mamy rządzić, czy współrządzić, ale służyć sobą, swoimi bogactwami... Apostołowie potrzebowali trzech lat bycia z Jezusem, faktu ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Mistrza oraz zesłania Ducha Świętego, aby to zrozumieć...

Jezus, gdy obmywał nogi Apostołom, mówił, że mają być sługami wszystkich... Odkrywajmy, że mamy służyć Bogu, a przez to ludziom: sobą i naszymi bogactwami. A nie służyć przede wszystkim pieniądzom, władzy, sławie lub sobie. Nie da się w pełni służyć Temu i temu...

Boże, zapraszam Cię teraz do małych rzeczy, które są dzisiaj przede mną... Posłuchaj, opowiem Ci o nich... Proszę Cię o wierność i uczciwość w ewangelicznych wyborach...

 

 

 

Flag Counter