29 PAŹDZIERNIKA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 13, 31-35 (Jezus wierny swojemu posłannictwu)

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Jezusa: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić».
Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: „Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu”. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”.»

MEDYTACJA

"Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła" (Ef 6, 10)...

Ostrzeżenia faryzeuszy miały zniechęcić Jezusa do wykonania tego, co uważał za swoją podstawową misję: pełnienia woli Ojca...

Jezus zdawał sobie sprawę z tego, co Go czeka. Dokonywał cudów, uzdrawiał i głosił Ewangelię miłości, nie zważając na wzrastającą nienawiść swoich przeciwników. W konsekwencji doświadczył okrutnej śmierci, bo chciał do końca być wierny Temu, który Go posłał...

Zdarza się, że stajemy przed trudnym wyzwaniem i wiemy, że jest ważne i że to my za nie odpowiadamy. Jednocześnie jakiś głos wewnątrz nas lub bliskie nam osoby zniechęcają nas...

Jezus wspomniał o wierności Boga człowiekowi. Wiedział, że zostanie odrzucony, zabity, ale powróci... Teraz pragnie przygotować świat na swoje ponowne przyjście. Nieustannie wysyła tych, którzy chcą być Jego uczniami, aby pełniąc wolę Ojca, głosili Jego miłość...

Jesteśmy mocni w Panu siłą Jego potęgi. Ta moc to nasze życie sakramentalne, łaska uświęcająca, modlitwa i zjednoczenie z Nim...

Cierpienie nie oznacza, że coś wymknęło się Bogu spod kontroli. Jeżeli przytrafia się nam cierpienie, którego nie mogliśmy ominąć, to znaczy, że ono przyszło
w porę. Tak samo śmierć. Nie znaczy to jednak, że Bóg organizuje nam cierpienie i śmierć...

Nic nie dzieje się poza Bożą kontrolą. Bóg nie zsyła cierpienia i śmierci, ale przyzwala na nią wtedy, gdy chce, bo cierpienie i śmierć są potrzebne nam
w odpowiednim czasie, choć z naszego punktu widzenia jest to zawsze nie w porę...

Jezus jest wierny swojemu posłannictwu, pomimo realnego zagrożenia ze strony Heroda, faryzeuszów i starszych żydowskiej wspólnoty. Wyrzucał dalej złe duchy, uzdrawiał, wspomagał potrzebujących. To może być również nasza historia...

Spotykamy tych, którzy są niezadowoleni z wierności Bogu... Nie zniechęcajmy się, ale dalej żyjmy Ewangelią: miłujmy, przebaczajmy, wprowadzajmy pokój
i jedność, darzmy szacunkiem...

Paweł, każe nam przywdziać pełną zbroję Bożą i wylicza w Liście do Efezjan jej elementy (Ef 6, 10-20)... Nie ma na co czekać. Trzeba nam się uzbroić zawczasu, korzystać z tego, co jest nam dostępne, bo przecież jest...

Szukać obrony dopiero wtedy, gdy wróg uderzy – nie świadczy to dobrze o wojowniku…

Jezu, proszę Cię o odwagę do wytrwania na drodze, którą mi proponujesz... Proszę o wierność i ofiarność w życiowym powołaniu...

 

 

 

Flag Counter