27 PAŹDZIERNIKA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 13, 18-21 (Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie)

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

MEDYTACJA

Zasianie ziarna jest początkiem procesu, który ma doprowadzić do wyrośnięcia zdrowej, dorodnej rośliny. Bóg umieścił w naszym sercu zalążek Królestwa Bożego...

O zasiane ziarno należy dbać, podlewać je, nawozić i usuwać chwasty. Wiara także potrzebuje do wzrastania pielęgnacji – słuchania Słowa Bożego, sakramentów i modlitwy...

Gdy z ziarna wyrośnie duże drzewo, daje życie innym stworzeniom. Królestwo Boże w nas cały czas wymaga pielęgnacji. W pewnym momencie nasza wiara może stać się dla innych świadectwem i inspiracją. Inni mogą z niej czerpać...

Wzrost Królestwa Bożego rozpoczyna się od czegoś tak małego, jak ziarno gorczycy. Warto jednak uświadomić sobie, że gorczyca potrzebuje również gleby
i środowiska, w którym wzrasta. Jest wrażliwa na okresowe susze, co ma wpływ na zawartość tłuszczu w nasionach...

Idąc za przykładem Jezusa, zapytajmy o susze w okresie dojrzewania naszej wiary...

Królestwo Boże to my, ludzie. To nie jakaś bliżej nieokreślona przestrzeń. To człowiek. Każdy, a nie tylko ten, który w Boga wierzy i jest Mu posłuszny...

Ziarno gorczycy, o którym mówi Jezus, jest mniejsze od ziarna maku, a w ciągu kilku tygodni potrafi wyrosnąć na duże drzewko. Jezus widzi w nas podobieństwo do takiego ziarna...

Jezus widzi naszą małość, ale jednocześnie widzi potencjał, który w nas jest. Jeśli się gdzieś nie zagubimy, ale wpadniemy na długo w glebę Bożej Miłości, nasza wielkość ujawni się w całej okazałości...

?Jesteśmy też podobni do zakwasu chlebowego. Ten zakwas jest efektem psucia się chleba. I w nas, jeśli tylko pozwolimy Bogu działać, to co zepsute, może stać się początkiem wielkiego dobra...

Zakwasu do ciasta chlebowego daje się niewiele, ale to on nadaje chlebowi wzrost i smak. Tak jest z nami. Jesteśmy ludziom, światu, bardzo potrzebni. Możemy wiarą nadać otoczeniu i światu sens, smak i siłę wzrostu. Wykorzystajmy to...

Nawet odrobina, czynienie czegoś ze względu na Chrystusa, może okazać się tak dobroczynne, jak zakwas w cieście. Właściwy zaczyn – całe ciasto zakwasi. Do wyrobienia tego ciasta trzeba się jednak przyłożyć...

Jezu, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o mojej wierze... Dziękuję za łaskę Królestwa Bożego... Proszę o zdolność dostrzegania dobra w moim życiu i o jego nieustanny wzrost...

 

 

 

Flag Counter