25 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, Trzydziesta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie)

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo
i Prorocy»".

MEDYTACJA

Jeśli chcemy wiedzieć, jak wygląda nasza relacja z Jezusem, możemy ją dostrzec w naszych relacjach z innymi ludźmi. Każdy traktuje Boga tak, jak traktuje innych ludzi...

Miłość do Boga, do bliźnich i do siebie jest z sobą ściśle powiązana. Aby życie było prawdziwe, pełne radości i szczęścia, wszystkie trzy relacje muszą być z sobą we wspólnej harmonii. Miłość potrzebuje trzech współistniejących elementów: relacji ja-Bóg, ja-do mnie i ja-bliźni...

Miłość ma ogromny potencjał. Jest cierpliwa i łaskawa. Wybacza, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą...

Każdemu z nas, Jezus ma do powiedzenia to samo. Nie spodziewajmy się tu rewelacji, stopni wtajemniczenia lub specjalnego traktowania z uwagi na przeszłe zasługi. Bóg mówi nam, że jest najważniejszy, że miłować Go ze wszystkich sił i miłować bliźniego, to zadania dla nas...

Przestańmy się miotać, poszukiwać znaków oraz w nieskończoność analizować za i przeciw. Kiedy kochamy, Bóg jest przy nas...

Kochać Boga całym sobą, a bliźniego, jak siebie samego... Wobec tych słów wypada mi tylko w pokorze prosić Boga o przebaczenie, że tak nie jest oraz błagać
o siłę, aby moja miłość do Niego wyrażała się w konkrecie codzienności...

Jezu, prowadź mnie, abym wypełniał prawo miłości, które jest najważniejszym przykazaniem tu, na ziemi... Proszę o dar prawdziwej miłości... Oby Bóg był na pierwszym miejscu, a mój bliźni przestrzenią realizacji tej miłości...

 

 

 

Flag Counter