24 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

EWANGELIA - Łk 13, 1-9 (Wezwanie do nawrócenia)

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”.
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

MEDYTACJA

Postawa właściciela ogrodu jest typową reakcją ludzką na niedociągnięcia. Jeśli teraz mi nie wyszło, to już nie próbuję. Łatwo nam słuchać głosu beznadziei
w nas samych, a to jest głos złego ducha...

Ogrodnik, który planuje podjąć starania, by za rok drzewo zaowocowało, chce wykazać cierpliwość, czekając kolejny rok, jest głosem dobrego ducha...

Ogrodnik jest obrazem Boga w naszym życiu. Boga, który jest blisko nas, gdy nam nie wychodzi, gdy chcemy siebie skreślić lub ktoś inny nas skreśla. On jest tym, który od wewnątrz chce nas umacniać...

Bóg stawia na naszej drodze wydarzenia lub ludzi, którzy po raz kolejny zapalają w nas nadzieję, jak ogrodnik stojący przy figowcu. Ma kolejny plan, jak nas uratować...

Co wydarzyło się z drzewem figowym później, nie wiemy. Natomiast wiemy, że ogrodnik dał mu szansę do kolejnego roku. Gdy nic się nie zmieni - zostanie wyrwane...

Potrzeba naszych starań, by przezwyciężyć ludzką słabość, ale przede wszystkim potrzeba łaski Bożej. Ogrodnik daje przestrzeń do zmiany, akceptuje niedomagania i wspiera...

Współcześni "uczeni w Piśmie" zmieniają naukę o Bogu sugerując, że skoro Bóg jest miłością, to każdy będzie zbawiony. Owszem, Bóg chce zbawienia każdego, ale szanuje wolność każdego człowieka. Nie zmusi nikogo, kto sobie tego nie życzy, by wybrał niebo...

Bóg jest miłością i właśnie dlatego wielokrotnie ostrzega, przypomina o konieczności nawrócenia, o potrzebie weryfikacji swego życia. Ale Boga nie da się kupić ani przekupić. Boga albo kocha się i zyskuje zbawienie, albo odrzuca i skazuje na przegraną wieczność...

Miłość nie zna czegoś takiego jak "zapłata", czy "wyrównywanie rachunków". Bóg nie czyha na nasze błędy. On po prostu troszczy się o nas, i to tym bardziej, im jesteśmy słabsi. Nawet jeśli ta słabość wyraża się grzechem, może wtedy tym bardziej...

Człowiek prawie zawsze czyni zło ze słabości, a nie ze złości. Prawdopodobieństwo, że ktoś czyni zło, bo chce być zły, jest bliskie zeru. Pozwalajmy więc Ogrodnikowi, by "nawoził" i "uprawiał" nasze dusze. Póki jeszcze jest na to czas...

Krzyż może być "okopaniem" i "nawozem" dla chrześcijanina. Krzyż nas uszlachetnia, uczy dojrzałego miłowania, cierpliwości i szacunku...

Krzyż powoduje, że dojrzewamy w wierze i człowieczeństwie, zaczynając wydawać owoce. Krzyż, który najczęściej nas znacznie przerasta. Pamiętajmy jednak, że nie zostajemy z nim sami...

Brak radości i patrzenia na życie po Bożemu prowadzi do malkontenctwa i smutku. Stajemy się ślepi na to, co w naszym życiu jest źródłem radości. Dobro, którego doświadczamy jest przez nas kwestionowane, a wokół dopatrujemy się nieżyczliwości i wrogości...

Boże, dziękuję Ci, że dziś na nowo rozpalasz we mnie nadzieję i zapewniasz o swojej cierpliwości i miłości wobec mnie... Proszę Cię o zdecydowaną wolę zerwania z grzechem, który najbardziej mnie osłabia...

 

 

 

Flag Counter