18 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mt 22, 15–21 (Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga)

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razemze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotnośći rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

MEDYTACJA

Jezus wielokrotnie upominał faryzeuszów i wskazywał ich wady. To było dla nich niewygodne, a nawet mogło zaboleć. Pomimo, że wypowiedzi Jezusa motywowane były dobrem odbiorców, nie podjęli oni refleksji, ale pielęgnowali chęć zemsty i chcieli Go przyłapać na błędzie słowa...

Jezus potrafił wykorzystać nawet trudną sytuację podstępu, żeby mówić o sprawach najważniejszych. Nie ingerował w panujący porządek świata, ale odpowiadał na pytanie faryzeuszy. Przypominał, aby nie pomijając podatku dla Cezara, oddawać Bogu, co Mu się należy...

Jezus wzniósł się ponad atak przeciwników i dał kolejną ważną lekcję o tym, jak należy postępować... W odpowiedzi Jezusa na podstęp faryzeuszów słyszymy
o konieczności rozróżnienia wymiaru ludzkiego od boskiego. Zarówno o jeden, jak i o drugi, powinniśmy się troszczyć...

Pamiętajmy, że tak jak władza Cezara rozciąga się tam, gdzie docierają monety z jego podobizną, tak i władza Boga sięga tam, gdzie dociera Jego obraz...

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, dlatego każdy z nas należy całkowicie do Boga w każdym wymiarze. Upodobnianie się do tego najpiękniejszego obrazu, to powołanie i zadanie dla każdego...

Oddajmy Bogu to, co należy do Niego. Także nas. Niech nasze życie będzie misyjne, niech będzie dzieleniem się wiarą i najlepszą informacją o tym, że On jest
i kocha...

Podstęp faryzeuszów, którzy chcieli złapać Jezusa na błędzie w mowie, polegał na tym, by każda odpowiedź na zadane Mu pytanie, dała im pretekst do ataku na Niego...

Jeśli Jezus powiedziałby, że należy płacić podatek cezarowi, oskarżyliby Go o przychylność wrogiemu najeźdźcy. Gdyby opowiedział się za niepłaceniem podatku, zostałby oskarżony o buntowanie narodu przeciwko Rzymowi...

Jezus, znając zamysł faryzeuszów, odpowiedział pytaniem, zmuszając ich do udzielenia sobie samym odpowiedzi...

To, co należy do cezara, to nasze ziemskie przywiązania. To, co koncentruje nas na sobie, co wyzwala naszą pychę i egoizm, to, co zagłusza miłość ku Bogu...

Sprawy nie oddane Bogu, nawet te, które są Jego zamysłem, Jego wolą i darem, mogą stać się kolejnym przyziemnym oparciem. Przywiązaniem, które
w dalszym ciągu będzie nas oddalać, a nie przybliżać ku Niemu...

Proszę o silną wiarę w Ojca, który się o mnie troszczy... O życie wierne Bogu w każdej sytuacji, bym umiał oprzeć się pokusie i atakom złego ducha...

 

 

 

 

Flag Counter