17 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Łk 12, 8-12 (Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

MEDYTACJA

"Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was
w tej właśnie godzinie, co mówić należy" (Łk 12, 12)...

Chrześcijanin, wszędzie gdzie przebywa w trakcie swojej misji głoszenia Królestwa Bożego, może uczestniczyć w procesie sądowym. Jezus, jako fałszywie oskarżony, staje przed ludźmi, którzy są sędziami, uczeń zaś pełni rolę świadka...

Nauka o wspierającym nas Duchu Świętym ma być pocieszeniem, zachęcającym do zdecydowanego przyznawania się do Jezusa. Trzeba współpracować
z Duchem Świętym, który prowadzi nas ku znajdowaniu dobra...

Bycie świadkiem i przyjmowanie nauczania Jezusa mogą być utrudnione. Bóg jest jednak wyrozumiały. Jego miłosierdzie może uzdrawiać ze słabości
i grzechów zarówno tych, którzy głoszą Ewangelię, jak i jej odbiorców...

Nie jest naszą sprawą zastanawianie się, czy Jezus zostanie przyjęty jako Zbawiciel. Ostatecznie, jedynie sprzeciw wobec Ducha jest tym, czego Bóg nie może przebaczyć...

Sprzeciw wobec Ducha, to nie jest brak mocnej wiary lub przepełniony bólem sprzeciw wobec niezrozumiałej, przerastającej nas rzeczywistości. Jest to zamknięcie od środka własnej duszy na bijącą w sercu ostatnią iskrę zaufania dobremu Bogu...

Czas dawania świadectwa o Bogu wciąż trwa i także dziś Bóg tego oczekuje. Od każdego z nas może w swoim czasie zażądać świadectwa. I być może nie będzie to ekstremalna chwila, gdy nasze życie będzie zagrożone. Może to być w każdej chwili...

WIERZĘ W BOGA... Jeśli mówimy, że kochamy Boga i jesteśmy wierzący, to przygotujmy się na próbę, ale nie martwmy się, co i jak mamy mówić. Duch Święty dany Apostołom jest dany także nam. On nam pomoże. Odwagi...

Abyśmy mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia, musimy być otwarci na Ducha Świętego. Bez Jego działania w nas jest to niemożliwe...

Dla przebaczenia niezbędny jest żal za grzechy, który jest przejawem współpracy z Duchem Świętym. Kto nie żałuje uczynionego zła, którego jest świadomy, ten nie jest zainteresowany, by mu przebaczono, a skoro tak, to Bóg nie będzie się narzucał ze swoim miłosierdziem...

Miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, ale bezgraniczny bywa też nasz upór przy nazywaniu zła dobrem i przy zaprzeczaniu własnej winie. Miejmy jednak nadzieję, że na końcu czasów okaże się, że żaden człowiek nie odrzucił Bożego miłosierdzia i wszyscy trafią do Nieba...

Jezu, oddaję Ci wszystkie swoje myśli i pragnienia... Proszę o głęboką więź z Tobą i Duchem Świętym w każdej sytuacji życia...


 

 

Flag Counter