16 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

EWANGELIA - Łk 12, 1-7 (Głosić słowo Boże bez obawy)

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.
Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

MEDYTACJA

Jezusowe ostrzeżenie skierowane do faryzeuszy jest wezwaniem do dbania o prostotę serca i jednoznaczność postaw. Jezus przypomina, że przyjdzie taki czas, że każde wypowiedziane słowo stanie się jawne...

Jezus zachęca do odwagi. Bycie chrześcijaninem jest wymagające i trudne. Nie od każdego Bóg oczekuje ofiary z życia na drodze męczeństwa, ale każdego zaprasza do odważnego bycia świadkiem każdego dnia...

Jezus przypomina, jak wiele znaczymy dla Boga i jak wielka jest nasza wartość dla Niego. Ojciec w niebie troszczy się o nas każdego dnia. Zna nas i pragnie jedynie naszego dobra...

Jezus nakazuje nam trzymać dystans do złego. W pojedynkę nie poradzimy sobie ze sprytem i inteligencją złego, bo jako upadły anioł jest stworzeniem doskonalszym od człowieka. Jednak przed Bogiem jest mały i przegrany...

Potrzebujemy zawierzać swoją niemoc Bogu, bo inaczej staniemy się łupem złego. Kto powierza się Bogu, nie obawia się szatana, bo "jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam?" (Rz 8, 31)...

Nie bójmy się Boga. Bójmy się grzechu i szatana, który chce nas do niego doprowadzić, bo tylko grzech nas zabija i wpędza do piekła...

Nie może nas zniszczyć nic, oprócz grzechu. Grzech jest odrzuceniem Bożej Miłości, która nas chroni przed zagrożeniem... Nie bójmy się niczego, co jest cielesne. Bójmy się utracenia duszy z powodu grzechu...

Bywa, że jest w nas sporo lęku, przede wszystkim wobec ludzi, którzy chcą nam zrobić krzywdę. Towarzyszy nam, skutecznie przeszkadzając w normalnym funkcjonowaniu... To czas, kiedy warto, abyśmy uświadomili sobie, że przecież jest On...

Boże, proszę o głębokie pragnienie życia w prawdzie i otwartości przed Tobą...

 

 

 

Flag Counter