15 PAŹDZIERNIKA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 11, 47-54 (Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie)

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

MEDYTACJA

Słowa Jezusa wypowiedziane do uczonych w Piśmie są konkretne i radykalne. Odkrywa przed nimi prawdę o nich, bo chce, aby mogli żyć w wolności, a to dokona się tylko wtedy, gdy będą autentyczni...

Zarzut Jezusa dotyczy postawy uczonych w Piśmie, którzy otrzymali przestrzeń, czas i wiedzę, by poznawać Boga, ale z tego nie skorzystali. Ponadto, nie pomogli tym, którzy rzeczywiście Go szukali. To postawa egoistyczna...

"Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli" (Łk 11, 52)... Wiara jest łaską
i należy przejmować się jej stanem u siebie oraz u tych, którzy są wokół...

Reakcją faryzeuszy i uczonych w Piśmie na słowa Jezusa był gniew oraz chęć przyłapania Go na błędzie. Definitywnie zamknęli serca na łaskę nawrócenia...

Biedni są przodkowie, którzy odrzucili proroków Starego Testamentu, ale jeszcze biedniejsi są ci, którzy odrzucili Jezusa...

Warto do końca naszego życia mieć świadomość bycia zawsze uczniem. Wiedza, zwłaszcza ta dotycząca Boga, jest tak złożona i tajemnicza, że ciągle trzeba ją zdobywać, a ponadto nigdy nie będzie pełna...

Wiedza dotycząca Boga wymaga pokory i wsłuchania się w Jego głos, jak również nieustannej modlitwy i refleksji oraz świadomości, że punktem odniesienia nie jest dogmat, prawda lub definicja, ale Osoba: Bóg w Trójcy Jedyny...

"Bóg jest nieprzeniknioną tajemnicą. Największym grzechem historii teologii i nauczania Kościoła jest wyobrażenie, że mówić o Bogu jest łatwo" (ks. Tomáš Halík)... "Bóg taki, jak wyobraża Go sobie 60-80 procent ludzi, na szczęście nie istnieje" (Karl Rahner)...

I dziś można być faryzeuszem duchownym lub świeckim. Wydaje się im, że wiedzą o Nim wszystko i że są Jego specjalnymi wysłannikami, a do tego mogą wyznaczać innym czynności, które mają wykonać, aby dostać się do raju, sami ich nie wykonując. Ta pycha, to zguba...

Proszę, Duchu Święty, abyś uczył mnie stawania w prawdzie przed Bogiem i przed sobą... Proszę o serce pokorne i otwarte na przyjęcie każdej prawdy, również tej trudnej i radykalnej...

 

 

 

Flag Counter