10 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

EWANGELIA - Łk 11, 27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego)

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

MEDYTACJA

"Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je" (Łk 11, 28)...

Ludzie różnie reagują na nauczanie Jezusa. Jedni słuchają Go bez uprzedzeń, drudzy obmyślają własną odpowiedź...

Czasami wydaje się nam, że wiemy, co Bóg chce przekazać. Jednak w ten sposób odbieramy sobie błogosławieństwo, które wynika ze słuchania bez założeń, choćby najbardziej pobożnych...

Jezus nie kwestionuje słów kobiety, ale zwraca uwagę na to, co istotne. Zostaliśmy już dziś pobłogosławieni Jego słowem i pozostańmy przy tym słowie. Słuchajmy go. To nam wystarczy...

Jezus zachęca nas do słuchania i zachowywania słowa Bożego. Łączy z nim obietnicę szczęścia. Warto ze słów, które do nas docierają, wyróżnić te prawdziwie, życiodajne, i poświęcić im należną uwagę i czas...

Maryja miała wielkie szczęście, że została Matką Boga. Nie ma wśród ludzi osób o większej godności niż Ona. Żadna godność nie dorówna godności Matki Boga. A jednak Jezus zrównuje z Nią tych, którzy „słuchają słowa Bożego i zachowują je”...

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkim szczęściem jest możliwość słuchania słowa Bożego, a jeszcze większym - zachowywanie go. To prowadzi do upodobnienia się do Jezusa, a to do wielkiego wewnętrznego pokoju i harmonii z sobą, światem i Bogiem...

Jezus daje swoje szczęście tym, którzy na wzór Maryi, słuchają słowa Bożego i działają w oparciu o to słowo. Ono jak ziarno, pada na glebę naszego serca. Na tyle nas przekształci, na ile je przyjmiemy i pozwolimy mu rozwijać się w nas...

Zgoda na działanie słowa w naszym życiu, to zgoda na przemianę w duchu Ewangelii naszych myśli, pragnień, ocen i wyborów...

Jezu wiem, że chcesz wysłuchać również moich słów... Proszę o całkowite otwarcie się na Słowo i poddanie się jego działaniu... Proszę, by moje myśli, słowa
i czyny były zawsze odpowiedzią na słowo Boże...

 

 

 

Flag Counter