7 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

EWANGELIA - Łk 11, 1-4 (Jezus uczy modlitwy)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
„Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”».

MEDYTACJA

"Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów" (Łk 11, 1)...

Jeden z uczniów prosił Jezusa, by nauczył ich, jak się modlić. Jezus nadał modlitwie konkretną formę, ale i pewien wzór. Wskazuje na poszukiwanie Boga
i nazywanie Go swoim Ojcem...

Myślenie o Bogu staje się już modlitwą. Pragnienie modlitwy jest tęsknotą za rozmową z Bogiem. Modlitwa jest dialogiem Boga z człowiekiem. Jezus nauczył nas jak wyrazić to, co stanowi największe pragnienia ludzkiego serca...

Jezus uczy nas, że modlitwa to:
- uwielbianie Boga,
- poddanie się Bogu,
- uznanie, że Bóg nieustannie podtrzymuje nasze istnienie,
- przyjęcie darowania win,
- szkoła przebaczania innym,
- zdobywanie sił do wytrwania w dobrym...

Bezwarunkowe naśladowanie Jezusa jest odpowiedzią na wezwanie do uczestnictwa w życiu Bożym, które otrzymaliśmy na chrzcie. By podtrzymywać w sobie i rozwijać pragnienie kontaktu z Bogiem, potrzebujemy modlitwy...

Modlitwa jest przejawem naszego życia duchowego i ma przede wszystkim przemieniać nasze serce. Od tego zależy jakość naszego życia...

Boże, dziękuję za możliwość relacji z Tobą... Proszę o serce wolne, gotowe na przyjęcie Twojej woli...

 


 

Flag Counter