2 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

EWANGELIA - Mt 18, 1-5. 10 (Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego)

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

MEDYTACJA

Jezus dał przykład dziecka jako kogoś, kim nie powinno się pogardzać. Dziecka, które nie ma decydującego głosu, nie rozumie wielu spraw albo rozumie je bardzo płytko...

Określenie „mały”, albo „gorszy” są wynikiem naszej oceny. Często używamy ich, ponieważ chcemy uważać się za lepszych. Jezus konfrontuje postawę uczniów, którzy chcieliby być najwięksi w królestwie niebieskim, z dzieckiem...

Jezus wspomina o „małych” i o ich aniołach stale wpatrujących się w oblicze Ojca. Zwraca uwagę na to, że także „mali” mają opiekę aniołów, bo są ważni przed Bogiem i mają do Niego dostęp, podobnie jak każdy z nas...

Dla Boga dzieci są słabe i mają wielki potencjał dobra w sobie. Jeśli więc chcemy być ważni dla Boga jak dzieci, nie musimy ukrywać przed Nim swojej słabości. Jednocześnie powinniśmy wierzyć w siebie, czyli widzieć swój potencjał dobra i dążyć do jego wykorzystania...

Dziecko ma otwarty umysł, na otaczający nas świat i słowo Boże. Bóg chce, abyśmy jako Jego uczniowie, mieli umysły otwarte na Ewangelię, a nie zablokowane naszym „wiem lepiej”, pychą lub walką o władzę. Na szczęście nie jesteśmy sami. On daje nas w opiekę aniołom...

Dziecko jest czyste, niewinne, pełne pokory i ufności. Do takiej postawy zachęca nas Jezus. Wybrać pokorną postawę dziecka wobec Boga i pójść drogą Dziecięctwa Bożego, to właściwa droga do Królestwa Niebieskiego. Pokora dziecka to źródło prawdziwej wielkości...

Jesteśmy bezpieczni. Anioł Stróż nie patrzy na drogę, patrzy „w oblicze Ojca”. To spojrzenie jest jak kompas. Odwagi - nie lękajmy się...

Dziękuję Ci, Boże, za to, że jestem dla Ciebie ważny i cenny, niezależnie od ludzkich opinii i stereotypów... Proszę o serce dziecka i wrażliwość na maluczkich...

 

 

 

Flag Counter