30 WRZEŚNIA

ŚRODA, Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

EWANGELIA - Łk 9, 57-62 (Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia)

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

MEDYTACJA

Radykalizm Jezusa pozornie jest nie do uniesienia. Jednak całe życie Jezusa w Nazarecie pokazuje, że cenił sobie stabilny dom rodzinny, dobre relacje
z rodzicami i zwyczajność codzienności...

Jezus chce nas zaprosić i zmotywować do intensywnego działania. Dajmy się więc zaprosić i odrzućmy wszystko to, co nas opóźnia i hamuje, a tym samym przeszkadza podążać we właściwą stronę...

Jezus podczas spotkania z każdym człowiekiem odsłania prawdę o nim, o tym, jakie są jego intencje i pragnienia. Nie chce zwodzić człowieka. Jego wypowiedzi pozbawiają złudzeń i niejasności...

Jezus chce być czytelny i jednoznaczny, dlatego w relacji z człowiekiem obnaża jego lęki, fałszywe przekonania i wewnętrzne naciski, pokazując prawdziwe motywacje człowieka...

Jezus nie miał miejsca, gdzie mógłby położyć głowę. Jednak intrygującym staje się fakt, że oparł ją na krzyżu... Po pracowitym dniu, zadbajmy o dobry odpoczynek i przed snem oprzyjmy głowę na Nim...

Przyszłość należy do Niego. Bez względu na to, co o niej myślimy, co planujemy i czego pragniemy, zawsze będzie lepiej. I nie o wyrzeczenia chodzi. Racją naszego bycia z Nim jest zaufanie. Choćby milczał… Choćby nie odpowiadał...

Pójść, to rozpocząć drogę w danym kierunku... Duchu Święty, spraw, bym zobaczył ten kierunek i został przez Ciebie wzmocniony odwagą, by podjąć konkretne działania, zgodnie z myślami, które od Ciebie pochodzą... Proszę o łaskę wiernego i zdecydowanego kroczenia drogą powołania...

 

 

 

Flag Counter