29 WRZEŚNIA

WTOREK, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

EWANGELIA - J 1, 47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Natanael był zdziwiony, że Jezus wiedział, kim jest i jaki jest... Usłyszenie o Jezusie - nie wystarczy. Potrzeba jakiegoś znaku, który będzie potwierdzeniem wielkości i boskości Jezusa...

Jezus powiedział do Natanaela, że zobaczy jeszcze więcej. Te słowa są skierowane również do nas. Ale, by dostrzegać więcej, potrzeba czasu, a przede wszystkim łaski, która jest działaniem Boga w nas...

Czasami pytamy: kiedy zobaczymy „niebiosa otwarte”? A tak naprawdę, to już widzimy. Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa mówią nam o otwartym Niebie,
a otwarte Niebo powoduje lepszy kontakt mieszkańców Nieba z mieszkańcami ziemi...

Aniołowie „wstępują i zstępują” na Syna Człowieczego, którym jest Jezus, ale przychodzą też do nas i pomagają. Niebo jest otwarte dla nas, jesteśmy jego potencjalnymi mieszkańcami. Aniołowie tęsknią za nami, dlatego przychodzą na ziemię i pomagają nam w drodze do Nieba...

Bóg, ale i Archaniołowie, mogą powiedzieć o każdym, że nas znają. W naszej relacji z Nimi nie da się udawać, że jesteśmy lepsi, niż jest naprawdę...

Każdego dnia uświadamiajmy sobie prawdę, że Bóg nie zostawia nas samych. Nie jesteśmy sami. Jest Ktoś, kto nas zna i nie jesteśmy Mu obojętni. Jesteśmy ukochani i On troszczy się o nas...

Wierzę, że obok mnie jest dobry Anioł, który strzeże, pomaga pokonać trudności i zło. Pomaga, kiedy jest ciężko... Proszę o wieczne radowanie się razem
z aniołami oglądaniem Boga...

Jezu, udziel mi Ducha Świętego, by pomagał w dostrzeganiu każdej obecności Boga w moim życiu, tej spektakularnej, ale i tej zwykłej, którą łatwo przeoczyć...


 

Flag Counter