28 WRZEŚNIA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Wacława, męczennika

EWANGELIA - Łk 9, 46-50 (Nauka pokory)

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.
Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

MEDYTACJA

Uczniowie Jezusa zastanawiali się nad tym, kto z nich jest najważniejszy. Nie przyniosło to dobrych skutków, ale pychę, spory i podziały...

Jesteśmy uczniami Jezusa i chodzimy za Nim, a mimo to miewamy troski i niepokoje. Zastanawiamy się, co będzie jutro. Te myśli odrywają nas od poczucia, że jesteśmy w ręku Boga, od przeżywania życia tu i teraz...

Jesteśmy dziećmi Boga, a On jest naszym Stwórcą i Ojcem. Kocha nas i pragnie naszego dobra. Jeśli odnajdziemy się w tym, że dobrze jest być najmniejszym, bo tacy nie muszą się o nic troszczyć i lękać, to zaczniemy żyć bardziej radośnie...

O wszystko możemy prosić w Imię Jezusa. To Imię nie tylko wyrzuci złe duchy, ale uświęci i oczyści każdą intencję. W Imieniu Jezusa mamy wszystko, czego potrzebujemy...

Wszystko dostaliśmy w Jezusie od Ojca. Niczego więcej nie potrzebujemy. O nic więcej nie musimy prosić. Jeśli Bóg dał nam swojego Syna, dał wszystko...

W szkole Jezusa, w której jesteśmy, ciągle podlegamy zmianom, tak samo, jak dojrzewali w wierze Apostołowie. Jezus przygotował ich, ale i nas, do ogarnięcia tajemnicy krzyża. Nie chodzi, byśmy byli najważniejsi, ale by służyć sobie i innym...

Będziemy wielcy nie wtedy, gdy będziemy najważniejsi, ale wtedy, gdy w każdym człowieku będziemy dostrzegać Boga.
Kogoś większego od siebie...

Boże, proszę o głębokie pragnienie podobania się Tobie i o prostotę dziecka... Pomóż mi dostrzegać, które myśli są podszyte lękiem, zwątpieniem lub zazdrością... Naucz mnie chronić się w Twoich ojcowskich ramionach...

 

 

 

Flag Counter