25 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 9, 18-22 (Wyznanie Piotra i zapowiedź męki)

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

MEDYTACJA

Są różne poglądy na temat Boga. Jednak nie to jest najważniejsze. Istotne jest to, by przyjrzeć się, jakiego Boga osobiście doświadczamy. Entuzjazm i pytania w wierze są tym, co buduje dobrą relację...

Poznanie Boga prowadzi do pytania, które swoim uczniom zadaje Jezus. Odpowiedź Piotra jest jednoznaczna. Pewność, z jaką mówi Piotr, wynika z relacji, którą ma z Jezusem. Niezwykle ważna jest więc nasza relacja z Bogiem...

Jezus zna swoich uczniów. Wie, że ich wyobrażenie dotyczące Mesjasza jest inne od Jego misji, dlatego zwraca uwagę uczniów na swoje prawdziwe powołanie...

Apostołowie poznają tożsamość Jezusa – Mesjasza Bożego. Poznają Jego Imię – Chrystus... Wszystko, co czynimy w imię Boga, czynimy z Nim i przez Niego. Mamy jeść, pić, pracować, prosić i żyć w imię Jezusa. Jeśli Jego imię jest obecne w naszym życiu, to jest obecny On...

Kiedy Jezus pyta się nas, za kogo Go uważamy, to nie pyta o naszą wiedzę, ale o naszą relację z Nim. Wiele w naszym życiu zależy od tego, kim jest dla nas Jezus, bo tylko On może nas zbawić...

To istotne pytanie: kim dla nas jest Jezus? Oby każdego dnia stawał się Najważniejszy. Nie chodzi o deklaracje, ale o codzienne wybory, w których powinny dominować wierność Ewangelii i Bogu. Kiedy tak się stanie, to nasze chrześcijaństwo będzie stawało się bardziej wiarygodne...

Nie znamy Bożych planów. Ale On czuwa. Bez Jego wiedzy nic się na tym świecie nie dzieje...

Boże, Ty wiesz, że jesteś moim najlepszym przyjacielem i doskonale znasz moje serce... Proszę Cię o głęboką i wierną więź z Tobą...

 

 

 

Flag Counter