23 WRZEŚNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 9, 1-6 (Rozesłanie Apostołów)

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim».
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

MEDYTACJA

Jezus przywołuje uczniów do siebie, ale nie po to, by ich przy sobie zatrzymać, ale by ich posłać. Daje im wszystko, czego potrzebują. Jednak otrzymują to
w specyficzny sposób: dostają tylko Jego słowo, Jego obietnicę...

Jezus nie daje uczniom żadnych konkretnych narzędzi, niczego materialnego. Co więcej, nakazuje im pozbyć się wszystkiego, co po ludzku mogłoby się przydać...

Uczniowie poszli i zrobili to, co Jezus im zlecił. Zaufali Mu, choć nie było im łatwo...

Bóg zawsze daje wystarczająco, więc warto Jemu zawierzyć...

W korzystaniu z dóbr materialnych łatwo przychodzi nam zapomnieć, iż są tylko środkiem do celu. Dlatego przyjmijmy właściwą postawę serca i bądźmy skromni. Chrońmy się przed pychą w bogactwie i chciwością w nędzy...

Apostołowie nie mieli uzdrawiać chorych po to, by czynić wrażenie i zdobywać popularność. Chodziło o to, by ich nauczanie Ewangelii nie było gołosłowne...

Jesteśmy skorzy do gołosłowności. Wiele mówimy, ale za tym nie idą czyny. Bóg zawsze łączy swoje słowo z czynem. Jego słowa zawsze coś czynią. Jego czyny zawsze coś mówią...

?Warto naśladować Boga w Jego słowności i pozbyć się naszej gołosłowności. Wówczas będziemy mniej mówić, za to więcej czynić...

Jezus wysyła po raz pierwszy uczniów, aby głosili Ewangelię, uzdrawiali i wyrzucali złe duchy. Niewiele rzeczy mają z sobą wziąć, bo mają być bogaci Bogiem
i Ewangelią. To podpowiedź, że można mieć niewiele, aby głosić Chrystusa...

Jezu, proszę o głębokie doświadczenie prawdy, że Ty potrzebujesz mojego świadectwa... Dziękuję za zaufanie Tobie i proszę, bym jeszcze bardziej Ci ufał... Spraw, jak mówi św. Paweł, bym używał tego świata jakbym go nie używał (por. 1 Kor 7, 31)...

 

 

 

Flag Counter