21 WRZEŚNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

EWANGELIA - Mt 9, 9-13 (Powołanie Mateusza)

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

MEDYTACJA

Być może uważamy się za grzeszników. Może doświadczyliśmy tego, że inni oceniali nas jako kogoś złego. Takie sytuacje bywają trudne. Jezus chce być dzisiaj z nami. Właśnie ujrzał nas tak, jak Mateusza, i pragnie na nas spojrzeć oczyma pełnymi miłosierdzia...

Pragnieniem chrześcijanina jest chęć upodobnienia się do Jezusa. Pójść za Jezusem znaczy, pozwolić by On szedł przede mną, to znaczy, by we wszystkim Bóg był pierwszy...

Aby być prowadzonym przez Boga w życiu trzeba umieć rozeznawać. Codziennie dokonujemy wyborów pomiędzy pójściem drogą Boga, drogą szatana, albo drogą własnego ego. Posłuszeństwo Kościołowi w rozeznawaniu jest istotnym kryterium w kroczeniu drogą za Jezusem...

Na zło można reagować obojętnością, ale wtedy zło wzmocni się i rozprzestrzeni... Można reagować nienawiścią, ale wtedy nastąpi eskalacja zła... Można reagować tak, jak Jezus, czyli nazywając zło chorobą. Wtedy jest szansa na wyleczenie...

Nie ma gorszej choroby niż zło. Jest to bowiem choroba duszy, a ona decyduje o naszej wieczności...

Jesteśmy różni, ale jedno jest nasze powołanie – do bycia uczniami Jezusa, do nieba. Jedna jest też nasza nadzieja. Wrogość wobec współbraci, nawet jeśli wydaje nam się, że błądzą, to błąd...

Każdy z nas jest powołany do tego, by dać świadectwo o Chrystusie. Nasze życie wpisuje się w pewien sposób w misję Mateusza...

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”... Proszę o dogłębne odczucie uzdrawiającej miłości Jezusa...

 

 

 

Flag Counter