4 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Kanuty (Józefy Chrobot) i Towarzyszek
albo wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek

EWANGELIA - Łk 5, 33-39 (Nowość nauki Jezusa)

Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
„Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”.
Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego,
i wtedy, w owe dni, będą pościli”.
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata
z nowego nie nada się do starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: «Stare jest lepsze»”.

MEDYTACJA

Gdy faryzeusze mówili o przepisach, odpowiedzią Jezusa była koncentracja na relacji. Porównał siebie do pana młodego, a swoich uczniów do gości weselnych...

Gdy Apostołowie postanowili pójść za Jezusem, uczynili to nie dlatego, że pociągnęły ich przepisy i reguły. Zafascynował ich Jezus, Jego słowa oraz pełne pasji
i miłości spojrzenie...

Jezus zaprasza nas do pójścia w nieznane. Nie proponuje naprawy codzienności. Proponuje coś zupełnie innego – nowe życie w Nim, chociaż często pójście za tym, co nowe, oznacza konieczność pozostawienia tego, co zbędne i stanowi ciężar...

Nie wiadomo dlaczego często przyjmujemy założenie, że wyznawana przez nas wiara niesie z sobą jedynie restrykcje i zakazy. Dlatego nie ma w nas entuzjazmu i radości wiary, bo przecież nic nam nie wolno... Warto więc przemyśleć swoją relację z Bogiem...

Jezus głosi Dobrą Nowinę, która nawiązuje do tego, co było, czyli do Starego Testamentu, ale jest, tak naprawdę, czymś zupełnie nowym. Wcześniejsi prorocy głosili przede wszystkim odnowę. Jezus daje coś nowego, a nie odnowienie starego...

Nowością Dobrej Nowiny głoszonej przez Jezusa jest to, że On jest Bogiem, a nie tylko prorokiem. Ponadto, głosi odkupienie, które jest Jego dziełem, a nie dziełem człowieka...

?Spotkanie z nowym wymaga oderwania od stereotypów. Jeśli na wszystko patrzymy przez pryzmat tego, co było i tego, co już wiemy, wówczas możemy nie zauważyć tego, co jest nowe, choć to nowe jest wyraźnie widoczne...

Wybieramy Boga i Ewangelię, ale chcemy prowadzić życie bez zmian. Tak się nie da. To nie przyniesie dobrych owoców. Prowadźmy życie ewangeliczne, starając się wyeliminować z życia słabości, grzechy i kompleksy, do których przyzwyczailiśmy się...

Jezus oczekuje od nas, że będziemy prowadzić życie pełne miłości, przebaczenia, wprowadzania pokoju, szacunku i służby na rzecz innych... Spróbujmy...

Jezus powierzył nam misję głoszenia Dobrej Nowiny. Ona nie jest nasza. To wieść od Boga dla ludzi. Dlatego musimy uważać, by jej nie uszkodzić, nie zepsuć, nie zniekształcić jej treści...

Mamy kontemplować treść Dobrej Nowiny i według niej przemieniać życie, a nie używać jej dla uzasadnienia własnych poglądów lub wyborów, zniekształcając tym samym jej treść i sens...

Jezu, proszę, by doświadczenie Twojej miłości prowadziło mnie do odważnego podążania za Tobą w codzienności... Daj zdolność rozeznawania stanów duchowych i wewnętrzną spójność...

 

 

 

Flag Counter