2 WRZEŚNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 4, 38-44 (Liczne uzdrowienia)

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
I głosił słowo w synagogach Judei.

MEDYTACJA

Jezus głosi Dobrą Nowinę, uzdrawia w synagodze, teściową w domu Szymona i wielu innych chorych. Zostaje tam na noc, a następnego dnia wstaje i idzie na miejsce odludne, aby się modlić... Żyje i działa bardzo intensywnie...

Jezus uzdrawia chorych i uwalnia zniewolonych przez złego ducha. Na słowo Jezusa zło kapituluje...

Im więcej swego życia osobistego i wspólnotowego poddajemy panowaniu Jezusa Chrystusa, tym więcej jest w nas obecności Boga. Im bardziej zawierzamy się Bogu, tym więcej On objawia swoją chwałę w nas i przez nas...

Wczoraj i dziś wokół ludzi, którzy nie przeszkadzają Bogu, gromadzą się tłumy, a Zmartwychwstały dokonuje cudów...

Jezus został posłany, aby głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym. Cuda, które czynił, były elementem tego głoszenia, były potwierdzeniem prawdziwości Jego słów. Ludzie szukali Go jednak nie dla słuchania Jego nauki, ale dla cudów, które czynił. Dlatego Jezus zostawił ich...

Jeśli będziemy od Boga oczekiwać przede wszystkim cudów, to On będzie musiał nas zostawić. Przynajmniej na jakiś czas. Nie zostawi nas zupełnie, ale będziemy mieli wrażenie, że Go nie ma. A wszystko po to, byśmy chcieli słuchać Dobrej Nowiny...

Jezus uzdrawia teściową Szymona Piotra. Uzdrawia i wyrzuca złe duchy z innych osób... Odkrywajmy, jak to dobrze, że mamy Boga, który lituje się nad nami
i mamy możliwości budowania dobrych relacji...

Dobrze mieć wokół siebie osoby, które, gdy zachorujemy duchowo lub fizycznie, przyniosą nas do Niego...

Jezu, który jesteś najlepszym Nauczycielem, naucz mnie dobrze planować i przeżywać każdy dzień... Jezu, który jesteś najlepszym Lekarzem, połóż na mnie swoje ręce i spraw, abym mógł Ci służyć... Proszę o głębokie doświadczenie Twojej obecności i mocy w moim kruchym życiu...

 

 

 

Flag Counter