26 SIERPNIA

ŚRODA, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

EWANGELIA - J 2, 1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej)

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii są ostatnie zapisane w Biblii słowa Maryi. Po weselu w Kanie Galilejskiej Matka Jezusa milczy. Zanim jednak to nastąpi, prosi ludzi wszystkich wieków, aby posłuchali, co mówi im Jej Syn, i zrobili to, do czego ich powołuje...

Jezus, będąc Bogiem, mógł stworzyć wino z niczego. Jednak zdecydował się oprzeć na współpracy z ludźmi. Bóg uzależnia swój cud od wiary pracowników, którzy mają moc uratować honor swojego pracodawcy. Nie robią tego dla siebie...

Słowa Maryi stanowią swoisty testament: trzeba nieustannie poszukiwać i wypełniać wolę Boga. Maryja, przez swoje FIAT ze Zwiastowania, jest najlepszym tego przykładem. Zatem, uciekając się pod Jej obronę, prośmy, by uczyła nas posłuszeństwa Bożym planom...

Wszystko, co Jezus czynił, służyło naszemu zbawieniu, ubogaceniu, radości i świętowaniu. Nasza radość i szczęście są celem Jezusa. Od radości weselnej począwszy, na wiecznym szczęściu skończywszy...

Ponieważ w naszym życiu pojawiają się smutki, nie dowierzamy temu, że nasza radość i szczęście są celem Jezusa... A może wystarczy bardziej zaprosić Jezusa i Jego Matkę do swego życia, by się o tym przekonać...

Za wstawiennictwem Maryi mogą dziać się wielkie sprawy. Jezus jest w stanie uczynić najlepsze wino... Tak samo może wydarzyć się i dziś. Bóg nasze słabości, grzechy, kompleksy, niewiarę w to, że możemy coś zmienić w sobie – może przemienić...

W różny sposób dociera do nas łaska Boża. Szczególne miejsce w dziejach zbawienia zajmuje Maryja, Matka ludzkich spraw. To Ona nieustannie wskazuje na swojego Syna i mówi do Jego uczniów: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”...

Życie i postawa Maryi na weselu w Kanie uczą nas, że wszystko zależy od Jezusa i Jego woli...

Maryja prowadzi nas do złożenia naszego losu w ręce Jezusa. Ona nie lęka się, bo wie i wierzy, że Jezus może wszystko. Aby jednak ludzka praca stała się winem, potrzebne jest nasze zaufanie w moc Jezusa...

Pierwszy cud Jezusa dokonuje się nie za zamkniętymi drzwiami, ale w obecności świadków. Wspólnota jest miejscem, w którym łaska Boża dokonuje przemiany serca, aby mogło bić na nowo rytmem miłości...

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"... To program na całe życie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu. Dzisiaj uczymy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale także uczymy się od Niej, jak zawierzyć nasze życie Bogu...

Ewangelia opisująca cud w Kanie Galilejskiej wskazuje na kilka obrazów, istotnych dla naszego wzrostu duchowego i dla realizacji naszego powołania chrześcijańskiego...

Pierwszy obraz, to obecność Jezusa. Obraz ten przypomina, jak ważne jest, by człowiek zaprosił Jezusa do własnego życia, by Chrystus obecny był na każdym jego etapie, który powinien zmierzać ku Niemu...

Drugi obraz, to obecność uczniów. Obraz ten przypomina, że nasze życie ludzi wierzących, jest włączone we wspólnotę Kościoła, z którą łączą się ważne dla nas wydarzenia. Dlatego nasze rodziny to Kościoły domowe. Między Kościołem a rodziną istnieje szczególna więź i wspólnota...

Trzeci obraz, to stągwie kamienne napełnione wodą, która stała się winem. Ewangeliczne stągwie, to obraz naszych serc, napełnionych pokojem Chrystusa
i Jego łaską. I tak jak woda została zamieniona w wino, tak nasze serca powinny ciągle zmieniać się na lepsze...

Czwarty obraz Kany Galilejskiej, to obecność Maryi. Ona pragnie być obecna w naszym życiu. Chce rozważać w swoim Sercu także nasze sprawy i troski. Trzeba, abyśmy zawierzyli Jej nasze życie...

Proszę za wstawiennictwem Maryi, która najpełniej umiłowała, aby Jezus mnie zmieniał... Ufam, że nie pozostawi mnie, jak nowożeńców z Ewangelii nie pozostawił, bez pomocy...

Proszę o zaufanie i odwagę, aby w chwili próby odpowiedzieć „tak” na Jego zaproszenie i pozwolić Jezusowi na czynienie cudów moimi rękami...

Proszę o głębokie pragnienie życia Słowem Jezusa...

 

 

 

Flag Counter