25 SIERPNIA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Ludwika
albo wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera

EWANGELIA - Mt 23, 23-26 (Biada obłudnikom)

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać.
Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa
i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

MEDYTACJA

Jezus zwraca się do tych, którzy byli uznawani za autorytet w dziedzinie prawa i pobożnego życia. Mówi wprost, że przez nadmierną koncentrację na zewnętrznych przejawach nie dostrzegają zła, które jest wewnątrz...

Jezus wytyka formalizm faryzeuszów, którzy bardzo drobiazgowo przestrzegają ustanowionego prawa... "Dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości" (Mt 23, 25)...

Ważna jest staranna celebracja liturgii, ale za wypowiadanymi słowami i gestami ma iść serce oddane Bogu. Inaczej jesteśmy hipokrytami. To co wewnątrz, ma być wyrażane przez to, co na zewnątrz...

Zapominamy, że człowiek składa się nie tylko z ciała, lecz naszą integralną częścią jest dusza i duch. Potrzebujemy dbać również o wnętrze przez modlitwę, post i ćwiczenia duchowe...

Można być religijnym, a jednocześnie nie wierzyć. Faryzeusze byli bardzo religijni: wypełniali dokładnie wszystko, co nakazywała religia żydowska. Nie szło to jednak w parze z miłością i wiarą...

Wiara wyraża się religijnością, ale łatwo jest zapomnieć o wierze, gdy jest się religijnym, bo religijność jest łatwiejsza od wiary, a może stwarzać złudzenie bycia wierzącym...

Wiara zakłada wewnętrzną przemianę – stawanie się Miłością. Religijność ma w tym pomóc. Jeśli nie pomaga, to nie ma żadnej wartości...

Stawanie w prawdzie, nieudawanie, jest wyzwalające i pokazuje dojrzałość człowieka, który jest na drodze stawania się kimś lepszym, a w przypadku chrześcijanina, kimś bardziej przemienionym Chrystusem. Udawanie niszczy...

Jezusowe "biada" odnosi się nie tylko do uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Dotyczy również nas, którzy w teatrze życia wciąż chcą grać pierwszoplanowe role za cenę bycia w blasku fleszy i zdobywania pozornej chwały i sławy, spychając na drugi plan innych...

Hipokryzja pozorów nie jest językiem Jezusa. W upodabnianiu się do Chrystusa chodzi o pogłębianie wiary, kierowanie się sprawiedliwością i miłosierdziem...

Im bliższe będą nasze relacje z Jezusem, im bardziej otworzymy się na Jego miłość, tym bardziej będziemy ogarnięci Jego łaską i napełnieni miłością do spotkanych ludzi...

Boże, proszę Cię o serce wolne od zakłamania i duchowej powierzchowności... Spraw, bym nie był ślepym przewodnikiem, który przecedza komara, a połyka wielbłąda...

 

 

 

Flag Counter