24 SIERPNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto św. Bartłomieja Apostoła

EWANGELIA - J 1, 45-51 (Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu)

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Natanael przekreślił Jezusa, zanim Go spotkał i z Nim porozmawiał... W nas również bywa dużo podejrzliwości, schematów myślenia o innych, o Bogu
i o Kościele... Jedynym uzdrowicielem naszego postrzegania jest Jezus. Tylko pójście za Panem otwiera nasze oczy...

Chrześcijaństwo nie jest statyczne, ale dynamiczne, bo jest Drogą. Kto kroczy drogą Jezusa, może dostrzec piękno swojego życia...

Jezus widzi człowieka i najpierw szuka w nim dobra. W każdym z nas dostrzega coś dobrego...

Nie ma chrześcijaństwa bez osobistego spotkania z Jezusem, który pomaga zrozumieć to, co trudne, pomaga rozprostować kręte drogi życia... Spójrzmy na swoje spotkania z Jezusem w Słowie, Eucharystii, we Wspólnocie Kościoła, w codziennej rozmowie z Nim...

Bóg zna nas lepiej niż my znamy siebie i pragnie wyłącznie naszego dobra. Jezus widzi nasze najskrytsze pragnienia i przychodzi je spełnić. Najpierw zaspokaja pragnienie miłości. On akceptuje nas i przebacza w pełni. Dlatego warto odkryć swoje serce przed Bogiem i zaufać Mu...

Słowo Boże działa samo w sobie z mocą, ale siłę zwielokrotnia życie nim. To jest naprawdę ważne, aby ludzie, patrząc na nas, mogli przekonać się, że żyjemy Ewangelią i Bóg nas zmienia. Wówczas jest szansa, że ktoś to zobaczy i uwierzy...

Spontaniczna odpowiedź Natanaela jest świadectwem, że Jezus jest postrzegany przez uczniów jako jedyny Syn Boga Ojca i jako oczekiwany Mesjasz, Król Izraela. W ten sposób uczy nas szczerości w zawierzeniu siebie Chrystusowi i wiernego przy Nim trwania...

Do poznania Jezusa potrzeba przede wszystkim osobistego spotkania. Ważne jest też świadectwo innych. W następstwie sami musimy zaangażować się
w bliską i głęboką relację z Jezusem, Synem Bożym, Królem Izraela...

Święty Bartłomiej Apostoł wzywa nas do dawania odważnego świadectwa wiary. Każdy z nas, tak jak Natanael, znany jest Panu. Jezus wie, co jest w sercu każdego z nas. To Bóg zna naszą przyszłość...

Jezu, znalazłem dziś czas, aby zatrzymać się i zapatrzeć w Ciebie, by wsłuchać się w Twoje słowa, które dają życie wieczne... Powierzam Ci wszystkich, którzy są bliscy mojemu sercu...

Jezu, proszę bym zawsze stawiał Cię w centrum swojego życia, bez względu na trudności... Proszę o łaskę, by w codzienności doszukiwać się dobra, by nie popaść w chorobę narzekania i podejrzewania innych o najgorsze...

Jezu, wiem, że nie zachęcasz, by adorować zło, tylko to, co piękne... Proszę o powrót do pierwszej miłości w relacji z Tobą...

 

 

 

Flag Counter