23 SIERPNIA

NIEDZIELA, Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mt 16, 13-20 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró­lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

MEDYTACJA

Jezus pyta swoich uczniów o to, za kogo uważają Go ludzie. Apostołowie udzielają wielu odpowiedzi, bo słyszeli wiele opinii o Chrystusie. Okazuje się jednak, że ich zdanie jest inne niż wszystkich ludzi wokół...

Jezus zadaje uczniom drugie, ważniejsze pytanie: „Za kogo wy Mnie uważacie?”. Chce znać ich zdanie o sobie... O to samo Chrystus pyta dzisiaj każdego z nas. Zastanówmy się, kim jest dla nas Jezus i jakie mamy z Nim relacje...

Kiedy Piotr nazywa Jezusa Mesjaszem, On mówi, że objawił mu to Ojciec. Chrystus wyraźnie zaznacza więc, że prawdę o Nim może powiedzieć nam jedynie Bóg...

Jezus nie zadowolił się odpowiedziami na pytanie za kogo uważają Go ludzie. Zadał kolejne pytanie uczniom: "A wy za kogo Mnie uważacie?" To było znacznie trudniejsze, bo trzeba było odkryć własne postrzeganie Jego osoby...

Od odpowiedzi na drugie pytanie Jezusa zależy bardzo wiele. Jeśli Jezus jest dla nas Kimś najważniejszym, uznajemy Go za Mesjasza, Boga, i nasze życie powinno z dnia na dzień być coraz bardziej przeniknięte Ewangelią...

Jezus z Piotra, po trudnym procesie wzrostu wiary (zmiana sposobu myślenia, zaparcie się, tragedia krzyża, zmartwychwstanie, przyjęcie przebaczenia), uczynił skałę, na której oparł się powstający Kościół...

Z nami Bóg również może uczynić wiele dobra, na przykład dla ludzi potrzebujących, albo w trudnej sytuacji. Zaufajmy Mu...

Piotr otrzymał od Jezusa specjalną władzę – „klucze Królestwa niebieskiego”, dzięki której Kościół może związywać i rozwiązywać na ziemi i w niebie... Aktualny "Boży klucznik", papież Franciszek, wzywa Kościół do podążania za Chrystusem – dobrym Pasterzem...

Jezu, proszę o dogłębne rozeznanie swojej więzi z Tobą, bo chcę Ci szczerze powiedzieć, za kogo Cię uważam...

 

 

 

Flag Counter