22 SIERPNIA

SOBOTA, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

EWANGELIA - Łk 1, 26–38 (Zwiastowanie Maryi)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Niektórzy mówią: „nie czuję tego, więc nie chcę się w to angażować”. Uczucia lub wewnętrzna intuicja skłaniają nas do konkretnych wyborów. Jednak przed podjęciem decyzji zawsze warto dołączyć rozumowe podejście. Maryja zmieszała się i rozważała słowa anioła...

Idea królowania Maryi zawiera się w deklaracji wypowiedzianej przy zwiastowaniu: "Oto ja służebnica Pańska". Królowanie powinno być służbą. Najpierw przed Bogiem, Panem i Królem wszechświata, a potem wobec ludzi...

Służba dodaje blasku królowaniu. Każdy z nas może mieć w tym swój udział, ale nie kiedy panuje, ale kiedy służy...

Królowanie Miriam z Nazaretu polega na wypełnianiu woli Bożej i służbie względem innych ludzi. To ona powiedziała Bogu najważniejsze „tak” w historii świata...

Oby nasze „tak”, zgoda na działanie Boga w życiu, przyczyniała się do zmiany świata, w którym żyjemy na lepsze. Zaryzykujmy. On naprawdę wie lepiej od nas...

Niektórzy twierdzą, że tym, co najbardziej fascynuje w Jezusie, nie jest Jego Bóstwo, ale Człowieczeństwo. Ludzka natura stała się dla Boga narzędziem zbawienia. I nie tylko ludzka natura. Także wszystko, co jest z nią związane...

Pójście za Chrystusem oznacza wiele wyrzeczeń. Dlatego możemy zapytać, co za to otrzymamy? Chrystus nam mówi, że otrzymamy życie wieczne. To nagroda warta wszystkich naszych wyrzeczeń. Dlatego nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym „Fiat”...

Porozmawiajmy z Maryją o naszych decyzjach i prośmy Ją o wstawiennictwo przy naszych wyborach... Prośmy Jezusa, aby dał nam łaskę łączenia uczuć
i rozumu w chwilach wyborów... Prośmy o uwolnienie naszego serca z lenistwa i próżnej chwały...

 

 

 

Flag Counter