14 SIERPNIA

PIĄTEK, Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

EWANGELIA - Mt 19, 3-12 (Nierozerwalność małżeństwa)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”
On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.
Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”
Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.
Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.
Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili;
i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje”.

MEDYTACJA

W czasach Jezusa były dyskusje na temat dopuszczalności rozwodów, dlatego pojawia się pytanie, które kierują do Niego faryzeusze. Jezus przywołuje w tym kontekście słowa z Księgi Rodzaju, zawierające pierwotny zamysł Boga dotyczący małżeństwa...

Małżeństwo, to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, stanowiący nierozerwalną jedność. Kluczem do zrozumienia tego jest działanie Stwórcy „od początku”...

Faryzeusze przywołują słowa Pisma Świętego. Księga Powtórzonego Prawa dopuszcza bowiem rozwody. Jezus tłumaczy różnicę pomiędzy prawem ludzkim,
a prawem Bożym, w którym rozwód nie jest możliwy...

Boże prawo stanowi jednoznacznie: każdy kolejny związek, po oddaleniu prawowitego współmałżonka, jest cudzołóstwem...

W kontekście nauki Jezusa jest też inna droga niż małżeństwo. Nie chodzi tu o osoby niezdolne do jego zawarcia z przyczyn fizycznych lub psychicznych, lecz
o takie, które wybrały drogę bezżenności ze względu na królestwo niebieskie...

Sposób życia, jaki wybierają księża, zakonnicy i zakonnice, świeccy konsekrowani lub ci, którzy złożyli prywatne śluby, dla wielu jest zupełnie niezrozumiały. Analogicznie - nierozerwalność małżeństwa. Lecz Jezus mówi wyraźnie: „Kto może pojąć, niech pojmuje!”...

Odpowiedź Jezusa być może dla niektórych jest niewygodna. Próbuje się ją nagiąć, by lepiej brzmiała dla nas. Polemizuje się z Jezusem... A jednak Jezus to powiedział...

Wierność ciągle jest przysłowiowym towarem deficytowym. A przecież jest ona niezbędna dla normalnego rozwoju człowieka. Rozwijamy się, gdy żyjemy
w klimacie wierności i gdy sami wierności dochowujemy...

Rezygnacja z wierności oznacza rezygnację z rozwoju. Oczywiście nikt z nas nie jest całkowicie wierny, bo ciągle się uczymy, ale warto w tej nauce nie ustawać...

Wierność wymaga siły i są do niej bardziej zdolni ci, którzy czują się kochani. Dlatego powinniśmy przede wszystkim w Bogu szukać sił do bycia wiernym i brać od Niego Miłość, która będzie źródłem naszej wierności innym...

Słowem, które powinno nas, chrześcijan, charakteryzować, jest miłość. Chodzi o miłość Chrystusową, po zmaganie się z krzyżem. Jest ona nie tylko „za coś”, ale „pomimo czegoś”...

We wspólnocie chrześcijan pojawiła się miłość, do której świat nie był przyzwyczajony i w której możliwość nawet nie wierzył...

„Zobaczcie, jak oni się miłują”... To stwierdzenie Tertuliana („Apologetyk”) trafnie wyraża ówczesnych chrześcijan i tłumaczy fakt powiększania się wspólnoty Kościoła. Dobrze, aby i dziś tak o nas, chrześcijanach, można było powiedzieć...

Boże przyjmuję Twoją naukę na temat małżeństwa i bezżenności... Ty wiesz, że ciągle się jej uczę... Proszę o głębokie umiłowanie czystości serca i wierność przyjętym zobowiązaniom...

 

 

 

Flag Counter