13 SIERPNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera

EWANGELIA - Mt 18, 21-19, 1 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze)

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie».
On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

MEDYTACJA

Sługa prosi o odroczenie terminu, a otrzymuje anulowanie długu. Pan nie dyskutuje z nim o nierealności jego deklaracji. Po prostu zwraca mu wolność. Sługa ma szansę doświadczyć Bożego miłosierdzia, które jest trudne do wyobrażenia...

Sługa doświadczył miłosierdzia, ale, niestety, nic nie zrozumiał. Będąc w centrum Bożego miłosierdzia, nie doświadczył go...

Wszechmoc Boga najpełniej wyraża się w przebaczeniu. Przebaczenie jest więc najwspanialszą umiejętnością, jaką może posiąść człowiek. Ale jest to trudna umiejętność. Najłatwiej można ją posiąść doświadczając przebaczenia i przyjmując je...

Doświadczenie przebaczenia nie wystarczy jednak, aby się go nauczyć. Potrzebne jest jeszcze zrozumienie, że umiejętność przebaczenia jest wielką wartością
i że wiele traci ten, kto tego nie potrafi...

Bóg jest miłosierny dla nas, ale z nami jest różnie. Ludzie nam, my do nich i sami względem siebie, nie zawsze mamy postawę przebaczenia i miłosierdzia...

Nie mamy zatrzymywać Bożego miłosierdzia tylko dla siebie, ale być takimi ludźmi względem innych i samych siebie. Po tym właśnie nas, chrześcijan, powinno rozpoznawać się...

Boże, proszę Cię o serce wolne od pretensji i złości, zdolne do przebaczania każdemu...

 

 

 

Flag Counter