12 SIERPNIA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

EWANGELIA - Mt 18, 15-20 (Braterskie upomnienie)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

MEDYTACJA

Moc i rola wspólnoty są istotnym przesłaniem Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Wspólnota, a więc minimum dwie osoby, zebrane w imię Jezusa, sprawia, że On też tam jest. Bóg mówi więc, że zaproszenie Go do tworzonych relacji sprawia, że On jest tam w sposób szczególny...

Obecność Boga sprawia, że mamy znacznie większe możliwości. To, co tworzymy, to, o co się staramy, ma możliwość trwania nie tylko na ziemi, ale i w niebie. Tymczasowy charakter naszych relacji zostaje zamieniony na wieczny...

Tworzenie relacji mających potencjał wieczności wymaga nie tylko chęci obecności w nich Boga. Jezus przekazuje też niełatwą, ale konieczną prawdę
o upominaniu. Mówi o wymogu jasnego i zdecydowanego komunikowania, gdy ktoś błądzi lub nas rani...

Miłość Jezusa jest wymagająca względem nas i chce też, żebyśmy kochali innych podobnie. To Jego recepta na relacje trwające wiecznie...

Upominanie jest bardzo ważną czynnością. Nie może jednak stanowić okazji do wykazywania wyższości nad drugim człowiekiem. Upominanie jest ważne dlatego, że potrzebujemy się nawzajem, a grzech powoduje, że tracimy tego, kto zgrzeszył przeciw nam...

Upominanie drugiego człowieka jest istotne dla nas, ale ta istotność polega nie na tym, że wykazujemy naszą wyższość, ale na tym, że nie pozostajemy sami...

Nasze bycie razem z innymi jest warunkiem niezbędnym w drodze do Nieba, bo Niebo polega właśnie na tym, że jesteśmy razem, bez egoizmu i nienawiści...

Jezus daje podpowiedź, jak reagować na zło we wspólnocie Kościoła. Najpierw należy rozmawiać z daną osobą samemu, następnie w obecności świadka lub świadków i w końcu, jeśli nie ma poprawy, powiedzieć przełożonym...

Są sprawy z którymi nie należy zwlekać, szczególnie gdy dotyczą osób, które są młode, słabe i są pozbawione decydowania. Najważniejsze jest to, że trzeba reagować, a nie udawać, że zło się nie dzieje, gdy wydarza się...

Bycie bez Boga sprawia naszą śmierć. Znak Taw kreślony na czołach ludzi dbających o Boże sprawy przypomina, jak bardzo jesteśmy zależni, jak bardzo nasza codzienność i przyszłość zależne są od bycia po właściwej stronie...

Potencjalnie życiodajne lub śmiercionośne jest dla nas bycie z innymi. Spotykając się, gromadząc, trwając razem, sięgamy dla siebie nawzajem po życie lub po śmierć...

Rodzaj swoistego ubezpieczenia na życie, to egzystować wśród chrześcijan, którzy na serio traktują wymogi wiary, nie oszukają, nie wykorzystają, będą dążyć do jedności i będą wspierać, gdy będzie to konieczne...

Jezu, Mistrzu relacji, naucz mnie być i rozmawiać z innymi w taki sposób, aby nasza więź przetrwała na wieczność... Proszę Cię o uzdrowienie moich grzesznych relacji i zdolność przebaczania...

 

 

 

Flag Counter