9 LIPCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 10, 7-15 (Wskazania na pracę apostolską)

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

MEDYTACJA

Jezus zaprasza swoich uczniów, aby z radością dzielili się dobrem, które otrzymali...

Często, aby zacząć czynić dobro, stawiamy sobie określone warunki. Chcemy mieć wszystko pod kontrolą i pewność, że niczego nie zabraknie. Jednak Jezus proponuje coś innego: wszystko, co jest potrzebne uczniom do ich misji, odnajdą w drodze...

Jezus nie ukrywa, że uczniowie w swojej misji mogą zostać odrzuceni. Traktuje to jako coś zupełnie normalnego. Co więcej, nie stanowi to przeszkody do kontynuowania misji...

Kiedy już odpowiemy na Boże wołanie, zobaczymy jak wiele cudów będzie się działo za naszą przyczyną. Musimy jednak pamiętać, że każdemu grozi niebezpieczeństwo przywiązywania się do ludzi i rzeczy. Ono może skutecznie hamować Boże dzieła, a nawet je unicestwić...

Głoszenie Ewangelii to specyficzna czynność. Nie jest to czynność komercyjna. Głosząc Ewangelię nie można być zainteresowany zyskiem...

Głoszenie Ewangelii to czynność niezwykła. Spełnianie tej czynności jest nagrodą i zyskiem. Kto głosi Ewangelię, ten jest bogaty i uprzywilejowany. Można więc być bogaty bez osiągania zysków...

Warto powrócić do prostoty pierwszego posłania Apostołów do ewangelizacji. Nie brali nic. Szli bez pieniędzy, dodatkowych ubrań, bez butów, ale za to bogaci Ewangelią, zaufaniem Bogu i przekonaniem, że to ma sens i działa...

Bóg obecny tu i teraz, nie daje się przeoczyć. Jeśli nasza życiowa wędrówka wiąże się z dobrem innych, to dlatego, że pokazał nam, co i jak. Jeśli nasza miłość jest wiarygodna, to dlatego, że została zakorzeniona w Nim...

Boże spraw, bym stał się tym, który z radością pragnie świadczyć o Tobie, obdarowując innych dobrem... Proszę o żarliwość i ewangeliczną postawę
w codziennej posłudze...

 

 

 

Flag Counter