5 LIPCA

NIEDZIELA, Czternasta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mt 11, 25-30 (Jezus łagodny i pokorny sercem)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Rabini i faryzeusze oburzali się otwartością Jezusa na ludzi biednych i prostych. On zakwestionował ich porządek społeczny i religijny, podważył ich doktryny
i moralność. Zrobił natomiast miejsce tym, którzy Mu zaufali i przyjęli Jego naukę...

Jezus nie zgrupował ludzi biednych i prostych w klasę społeczną, ponieważ daje dostęp do siebie każdemu, kto chce Go poznać...

Jezus mówi o sobie, że jest cichy i pokorny, a takie uniżenie uwalnia serce, pozwala dawać, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian...

Prawdziwie uniżyć można się dopiero wtedy, gdy zna się swoją wartość, a służenie innym nie jest zaspokajaniem swoich braków, lecz szczerym dzieleniem się sobą...

Jezus nie chce dla nas szczegółowych przepisów i sztywnego ich przestrzegania. On zachęca, by Go poznać, pokochać, a potem naśladować. W zachwycie,
z miłości, a nie dlatego, że trzeba lub wypada...

Jeśli podejmujemy jakiś trud dobrowolnie, przekraczamy swoje słabości, to jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie...

Prostota dziecka oraz pokora pomagają odnaleźć największe dobro, którym jest Bóg. Dziecięca pokora i prostota skłania do przyjęcia mądrości i daru rozumienia dróg Bożych w życiu. Wtedy można dokonać najwięcej, bowiem Bóg zaczyna działać przez człowieka...

Jezus pozostawia nam ważne wskazanie, niejako warunek skuteczności: Przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie (por. Mt 11, 28)...

Nie jest dobrze, gdy jako ludzie Kościoła, stygmatyzujemy i wykluczamy. Jesteśmy w tym podobni do wielu Żydów, z czasów Jezusa, którzy uważali, że Bóg interesuje się jedynie narodem wybranym, a nie błogosławi i nie sprzyja innym...

Jezus mówi, że każdy może do Niego przyjść i doświadczyć bliskości spotkania, błogosławieństwa i zainteresowania. Pozwólmy im na to, bo to spotkanie
z Jezusem, a nie z nami, przemienia, na sposób Boga, a nie według naszych oczekiwań...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi... Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi... Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi... I proszę o głębokie doświadczenie prawdy, że jestem w sercu Jezusa...

 

 

 

 

Flag Counter