3 LIPCA

PIĄTEK, Święto św. Tomasza Apostoła

EWANGELIA - J 20, 24-29 (Pan mój i Bóg mój)

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

MEDYTACJA

Wątpliwości mogą być pomocnym narzędziem na drodze do Prawdy. Tak było w przypadku Tomasza. Nie dał wiary świadectwu Apostołów
o Zmartwychwstałym. Natomiast gdy Go spotkał, wypowiedział: „Pan mój i Bóg mój”...

Zwątpienie przeżywane szczerze, przecierpiane w sercu, stało się dla Tomasza drogą do dostrzeżenia Boskości Chrystusa...

Wiara chrześcijańska polega na zawierzeniu Bogu, którego się pokochało. Dzięki temu wierzący może wiedzieć o sobie i o świecie więcej niż inni. Może dostrzegać coś, czego inni nie widzą: obecność i działanie Boga, tu i teraz...

Wiara jest relacją z Bogiem, więc jak każda więź jest rzeczywistością dynamiczną. Wiara nie jest niezmiennym stanem ducha. Zwątpienie jest egzaminem
z wiary w to, co niewidzialne. Wiara jest łaską, darem oraz zadaniem i wymaga współpracy człowieka...

Kryzys pokazuje nad czym potrzebujemy więcej popracować. Na szczęście Bóg ma bezgraniczną cierpliwość i jest wyrozumiały. On przychodzi "mimo drzwi zamkniętych" (J 20, 26) i pozwala siebie dotknąć. To my zniechęcamy się tracąc cierpliwość do swojej słabości...

Święty Tomasz jest nam bliski szczególnie wtedy, gdy chcemy sprawdzić, czy na pewno On jest, gdy przeżywamy chwile wątpliwości, gdy zadajemy sobie pytania o Boga...

Słowa Jezusa do Tomasza, to ważne wskazanie również dla nas, by poszukiwać Boga we wszystkim, co nas spotyka. On nie tylko jest obecny w kościele, podczas modlitwy, ale w każdym wydarzeniu. Mówi do nas cały czas...

Pokora i skrucha rodzą zdolność do odczytywania Bożych znaków i do właściwej odpowiedzi na nie...

Św. Tomasz apostoł może być patronem ludzi wątpiących, poszukujących sensu wiary. Pokazuje nam, że trzeba w swoich poszukiwaniach w wierze zanurzyć własne życie w ranach Jezusa, w tajemnicy krzyża, by potem z głębi miłości i wiary wypowiedzieć «Pan mój i Bóg mój!»...

To jest najważniejsze, byśmy czasami poprzez krytyczne myślenie, przez trudności życiowe, mogli dojść do tej chwili, kiedy powiemy do Jezusa „Pan mój i Bóg mój”...

Jezu, Ty znasz moje wahania, niepewności i trudności w wierze... Przynoszę je Tobie i ufam, że chcesz przez nie pogłębić moją wiarę i miłość do Ciebie... Pomóż mi zaufać... Spełnij moje pragnienia zgodnie z Twoją wolą...

 

 

 

 

Flag Counter