29 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Kościół jest wspólnotą świętych i grzeszników, zarówno tych, którzy żyją obok nas, jak i tych, którzy trwają w Bogu. Święci wspierają nas w naszych wysiłkach...

Piotr i Paweł dali świadectwo o Jezusie. Każdy z nich, choć w odmienny sposób, przyczynił się do głoszenia Dobrej Nowiny i rozwoju Kościoła Chrystusowego...

Piotr i Paweł mieli różne temperamenty, charaktery, wykształcenie. Od początku historii zbawienia Bóg upodobał sobie różnorodność. Swojego Ducha posyłał często tym, którzy wydawali się słabi i porzuceni...

Przynależność do grona uczniów Jezusa Chrystusa oznacza bliskość z Nim. A świętość, to nie tylko dobre uczynki i przykładne życie, ale przede wszystkim osobista więź z dawcą Życia, Nadziei i Miłości...

Piotr i Paweł, ewangelizatorzy, którzy przeżyli spotkanie przemieniające, choć w różnym czasie, ze Zmartwychwstałym. Jeden stał się pierwszym papieżem,
a drugi - misjonarzem świata. Nie potrafili nie mówić o Chrystusie i czynili znaki...

Pytanie o miłość skierowane do Piotra trzykrotnie, jest pytaniem o istotę jego życia, wiarę i wytrwanie, gdy przyjdzie godzina krzyża. Piotr otrzymał od Jezusa pytanie, które będzie istotą jego misji pasterskiej...

«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham»... W odpowiedzi Piotra, powinna znaleźć się odpowiedź każdego z nas...

Nasze życie chrześcijańskie powinniśmy zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra. Z postanowienia Chrystusa, Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół...

Trzeba zawsze pamiętać, że Kościół jest Chrystusa. To nie jest Kościół Piotra. Nie chciałbym być w Kościele, w którym Piotr zmieniłby nauczanie i odszedł od nauki Ewangelii, od nauki Chrystusa...

Boże, Ty nie zmęczyłeś się człowiekiem. Posyłasz swojego Ducha, by inspirował serca wielu znanych i nieznanych świętych. Dziękuję Ci za te niezwykłe przykłady świętości, które i dziś inspirują do bycia chrześcijaninem i kochania Kościoła...

Muszę kolejny raz popatrzeć na swoją codzienność, na moje relacje z ludźmi i z Tobą, Boże... One pokazują, kim Ty naprawdę dla mnie jesteś...

Proszę, by moje zmieniające się Ewangelią życie, zmaganie o wierność Jezusowi, czyny miłosierdzia, były istotnym świadectwem Bożej miłości dla ludzi... Proszę o wewnętrzną radość i wdzięczność za moją wiarę i życie w Kościele...

 

 

 

Flag Counter